Menu

O projekcie

Projekt: „Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na obszarze parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie wraz z wystawami fotografii połączonymi z koncertami muzyczno-literackimi opartymi na motywach ludowych i religijnych”

 

Celem głównym operacji jest rozwój turystyki a także waloryzacja lokalnych zasobów kulturalnych, przyrodniczych i historycznych poprzez inwentaryzację przydrożnych kapliczek i krzyży, wydanie publikacji oraz organizację koncertów i wystaw. 

 

W ramach operacji zostaną wykonane działania: 

1. Zinwentaryzowanie kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie parafii Garbów – ustalenie lokalizacji kapliczek i krzyży przydrożnych (ok 120 szt.) sfotografowanie i sporządzenie wykazu obiektów z krótkim opisem, naniesienie punktów położenia na mapę. 

2. Przygotowanie dokumentacji w formie graficznej do wydruku publikacji: 

3. Organizacja wystaw fotograficznych kapliczek i krzyży spośród wybranych obiektów o najwyższych walorach artystycznych i historycznych. 

Wystawy tematyczne  organizowane w Kościele parafialnym w Garbowie 

- „Krzyże przydrożne” w marcu 2014r.

- „Kapliczki Maryjne” w maju 2014r. 

Organizacja koncertów organowo-wokalnych z udziałem artystów: wirtuozów sztuki organowej, śpiewaków solistów i chórów. 

-koncert pasyjny powiązany z wystawą „Krzyże przydrożne” 

-koncert „Chwalcie łąki umajone” powiązany z wystawą „Kapliczki Maryjne”  

-koncert „Panie dobry jak chleb” powiązany ze świętem plonów

-koncert pastorałek „W żłobie leży…”  

4. Przygotowanie i wydruk plakatów promujących projekt z informacją o współfinansowaniu operacji z programu PROW, LEADER, LGD KWL.

Działania w ramach projektu przyczynią się do zainteresowania i zwrócenia uwagi na ważny element kultu religijnego i historycznego jakim są kapliczki i krzyże wpisane na trwale w krajobraz polskiej wsi, a często niedostrzegane przez najbliższe otoczenie.

 

 

Operacja współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).


 

Zapytania ofertowe projekt inwentaryzacja kapliczek

Zapytania ofertowe do projektu „Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na obszarze parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie wraz z wystawami fotografii połączonymi z koncertami muzyczno-literackimi opartymi na motywach ludowych i religijnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w ramach małych projektów

Zapytanie ofertowe - występ chóru

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - występ chóru

Zapytanie ofertowe - koncerty organowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - koncerty organowe

Zapytanie ofertowe - koncerty wokalne

Załącznik nr 1 do - zapytania ofertowego - koncerty wokalne

Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja kapliczek

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - inwentaryzacja kapliczek

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
25 stycznia 2020

(25. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, II Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
43898