Menu

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

               DZIEŃ PIERWSZY
Wstęp

R. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.V. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,V. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Rozważanie: Józefie święty, któremu Duch Święty objawił przez anioła tajem- nicę Wcielenia Bożego Syna, wstawiaj się za nami, by nas swoją łaską oświecał na drodze zbawienia, a zarazem naucz nas z łaską Ducha Świętego wiernie współpracować.Wstęp, rozważanie i Litanię do Świętego Józefa (na zakończenie) odmawia się w każdy dzień nowenny

 

DZIEŃ DRUGI

Rozważanie: Józefie święty, któryś wprawdzie bolał, nie mogąc w Betlejem znaleźć miejsca w gospodzie dla narodzenia się Jezusa, jednak zniosłeś to spo- kojnie z poddaniem się Bożej Opatrzności, naucz nas spokojnie znosić wszelkie przykrości.

 

DZIEŃ TRZECI

Rozważanie: Józefie święty, któryś z wielką czcią uwielbiał Boże Dziecię leżące w ubogim żłobie na sianie, naucz nas podobnie z czcią i wiarą uwielbiać Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

 

DZIEŃ CZWARTY

Rozważanie: Józefie święty, któryś się cieszył z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi oraz z pokornej wiary Mędrców składających królewskie dary obiecanemu Mesjaszowi, natchnij i nasze serca podobnie żywą wiarą w tajem- nice Jezusa, abyśmy je wyznawali nie tylko ustami, ale także i całym swoim życiem.

 

DZIEŃ PIĄTY

Rozważanie: Józefie święty, któryś ze spokojem ducha i ufnością w opiekę Bożą znosił trudy i przykrości wygnania, naucz nas za Twoim przykładem nie upadać na duchu wśród przeciwności i niepowodzeń, lecz czyniąc wszystko, co będzie w na- szej mocy, ufać Opatrzności, od której wszystko zależy.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Rozważanie: Józefie święty, któryś przez wiele lat mozolnie pracował przy prostym warsztacie w Nazarecie, aby zarobić na chleb dla Jezusa i Maryi, zapal nas podobną gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków, jak też naucz nas zadowolenia z tych zajęć, jakie nam przełożeni powierzą.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Rozważanie: Józefie święty, któryś z wiarą wpatrywał się w Jezusa i Jego cnoty sobie przyswajał, upodobnij serca nasze do Jego Boskiego Serca, abyśmy mogli powiedzieć o sobie z Apostołem: żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus.

 

DZIEŃ ÓSMY

Rozważanie: Józefie święty, któryś życie swoje święcie zakończył na rękach Jezusa i Maryi,  uproś  nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją bądź przy naszej śmierci, abyśmy w Wasze ręce mogli oddać duszę swoją z nadzieją wiecznego zbawienia.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Rozważanie: Józefie święty, któryś jako mąż sprawiedliwy, jako kochający Oblubieniec Maryi, jako obrońca i opiekun Jezusa, otrzymał w niebie szczegól- niejszą chwałą, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, abyś- my z Twoją pomocą święcie żyli i otrzymali życie wieczne.

Dzisiaj jest

sobota,
25 stycznia 2020

(25. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, II Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6400