Menu

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………………………………………..w zakresie:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- nr PESEL,

- nr telefonu,

- adres zamieszkania

przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin w celach związanych z organizacją Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanego podczas realizacji SMAL. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w wydarzeniu SMAL - Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej 2018

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................

w wydarzeniu SMAL - Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej 2018, które odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia 2018 roku w Garbowie. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tym wydarzeniu.

 

................................................ ................................................

data, miejscowość                            podpis rodzica/opiekuna

Dzisiaj jest

poniedziałek,
27 stycznia 2020

(27. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Poniedziałek, III Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Anieli Merici, dziewicy

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1507