Menu

Informacje podawane na tej stronie dotyczą Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klas VIII SP


Pytania i odpowiedzi

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

 • Ze względów duszpasterskich do Bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. 

KIEDY OTRZYMAM SAKRAMENT BIERZMOWANIA?

 • 24 maja 2020 roku, godzina 16.00.

KTÓRY Z BISKUPÓW BĘDZIE SZAFARZEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

 • Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

GDZIE POWINNO SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ I PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA?

 • Parafia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania Sakramentów, więc właściwym miejscem przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie Kandydata w życie Jego parafii.

JAKIE DOKUMENTY I KIEDY MUSZĘ DOSTARCZYĆ?

 • Jeżeli chrzest odbywał się poza parafią, musisz dostarczyć „Akt chrztu”, który odbierzesz w kancelarii parafii chrztu. Dostarcz go do ks. Mateusza do końca stycznia 2020 (nie odwlekaj, by nie zapomnieć).
 • Jeżeli mieszkasz poza parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, a chcesz przyjąć Bierzmowanie w naszym kościele, potrzebujesz zgody proboszcza parafii, w której mieszkasz. Musisz dostarczyć ją do ks. Mateusza do końca października 2019 roku.

KTO PODEJMIE DECYZJĘ O DOPUSZCZENIU MNIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

 • Do Sakramentu Bierzmowania dopuszcza proboszcz parafii lub wyznaczony przez niego ksiądz.

W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ IMIĘ?

 • Dla zaznaczenia związku Bierzmowania z Sakramentem chrztu świętego warto zachować imię chrzcielne. Zmiana jest uzasadniona, gdy imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim lub jeśli Kandydat czuje większy związek z innym świętym lub błogosławionym. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do Sakramentu Bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA?

 • W celu wyraźnego zaznaczenia jedności Sakramentów Chrztu i Bierzmowania świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
 • Świadek bierzmowania powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.  

JAKIE SĄ ZADANIA ŚWIADKA BIERZMOWANIA I KIEDY GO NAJLEPIEJ WYBRAĆ?

 • Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii Bierzmowania, ale ma on przygotować Kandydata do przyjęcia Bierzmowania, a po przyjęciu tego Sakramentu pomóc Bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego. Dlatego Kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do Bierzmowania. 

KIEDY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ SPOTKANIA?

Z zasady spotkania będą odbywać się w pierwszą sobotę miesiąca (od godz. 8.30: spowiedź, Msza święta, konferencja – praca w grupach). Jednak szanując nasz czas, ferie, długie weekendy itp. spotkania będą odbywały się w następujących terminach:

 • 15.09.2019 (nd), Msza święta i konferencja rozpoczynająca
 • 05.10.2019 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 02.11.2019 (sb), spowiedź oraz Msza święta w dowolnym kościele w związku ze Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, odwołana konferencja w Garbowie
 • 07.12.2019 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 04.01.2020 (sb), spowiedź, Msza święta w dowolnym kościele
 • 01.02.2020 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 07.03.2020 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 04.04.2020 (sb), spowiedź, Msza święta, konferencja
 • 19-21.05.2020 (wt-czw), godz. 18.00, próby przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania
 • 22.05.2020 (pt), godz. 18.00, Nabożeństwo pokutne oraz spowiedź
 • 23.05.2020 (sb), godz. 8.00, sprzątanie kościoła. 
Gdyby jakikolwiek z terminów uległ zmianie, Kandydaci zostaną o tym fakcie wcześniej powiadomieni.  

 

CO MUSZĘ WYPEŁNIĆ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO BIERZMOWANIA?

 • modlić się w intencji dobrego przygotowania się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 • regularnie przystępować do Sakramentów uczestnicząc w niedzielnej oraz świątecznej Mszy świętej
 • regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
 • systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania
 • uczestniczyć w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca (spowiedź, Msza święta, konferencja)
 • uczestniczyć w 10 nabożeństwach październikowych
 • uczestniczyć w 1 niedzielnej Mszy świętej tzw. „roratniej”
 • uczestniczyć w 3 nabożeństwach drogi krzyżowej
 • uczestniczyć w Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota)
 • uczestniczyć w 5 nabożeństwach majowych
 • bezwzględnie być obecnym na majowym nabożeństwie pokutnym bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie Sakramentu Bierzmowania
 • uczestniczyć w próbach liturgicznych przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania
 • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach
 • zdać w obecności Rodzica/Opiekuna egzamin kończący czas przygotowań
 • wszędzie starać się być świadkiem wiary w Boga

 

GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA?

 • www.garbow.parafia.info.pl
 • Zakładka: „Sakr. Bierzmowania”

 

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDZIALNYM ZA BIERZMOWANIE?

 • Osobiście
 • Adres e-mail: ksmateuszwojcik@gmail.com

Deklaracja

Wypełnioną deklarację oraz kartę danych osobowych należy przynieść na spotkanie w pierwszą sobotę października.

Dzisiaj jest

sobota,
25 stycznia 2020

(25. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, II Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2546