Menu

Legion Maryjny

 

Historia Legionu Maryi na świecie.

 

Pamiętna data dla Legionu Maryi to wigilia uroczystości Narodzenia NMP w toku 1921 – tj. 7 września. Tego dnia w Dublinie zawiązała sią wspólnota, która wkrótce urosła w duża organizację, a obecnie liczy kilkanaście milionów katolików na całym świecie.

 

 

Historia Legionu Maryi w Polsce.

 

Niewątpliwie powstanie Legionu Maryi (1921 r.) jest swoistym fenomenem. Takim fenomenem jest również jego błyskawiczny rozwój. Już po siedmiu latach od założenia ten Ruch Apostolstwa Świeckich rozpoczyna swoją światową ekspansję. Dociera do różnych krajów, w tym również do Polski. Bardzo ciekawą jest historia Legionu w naszym kraju. Warto z okazji obchodów jubileuszu 80 – lecia istnienia Legionu Maryi przybliżyć sobie zagadnienie powstania i działalności tego Stowarzyszenia w Polsce.

 

Apostolat

Podejmowane przez legionistów dzieła apostolskie są różnorodne. W ramach nowej ewangelizacji starają się obudzić życie Chrystusa w ochrzczonych, którzy przestali praktykować, zagubili zmysł wiary, odeszli od modlitwy i udziału we Mszy św. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Chrystusa i zapewnić o Orędownictwie Maryi - Niepokalanej Pośredniczki Łask, która jest Patronką ruchu. Przypominają o potrzebie modlitwy i proszą o nią w intencjach zbawienia dusz, zachęcają do częstego uczestnictwa w sakramentach św. Starają się być zgodnie z zaleceniem Ojca św. "fermentem” w Ludzie Bożym, chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie". Legioniści również odwiedzają szpitale i więzienia, niosąc wsparcie duchowe i ułatwiając kontakt z kapłanem. W ramach wspólnoty Kościoła lokalnego podejmują za przyzwoleniem księdza proboszcza posługę wobec wiernych:

 

  • prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec,
  • odwiedzają chorych przygotowując ich na wizytę księdza z sakramentami, pocieszają duchowo strapionych, wątpiących i cierpiących,
  • zapraszają na nabożeństwa i rekolekcje w świątyniach,
  • propagują książkę i prasę katolicką,
  • niosą pociechę,
  • zachęcają do czynnego udziału w życiu parafii.

Legioniści docierają do mieszkańców parafii - zarówno tych "praktykujących", "wierzących - niepraktykujących", jak i niewierzących, idą do rodzin zaniedbanych, ludzi opuszczonych, chorych i samotnych. Poprzez rozmowy, bądź w domach (odwiedzanie mieszkańców od drzwi do drzwi), bądź na ulicy (apostolat uliczny) legioniści starają się pozyskiwać swoich rozmówców na uczniów Chrystusa (por. Mt 28, 18-20). Apostolat uliczny, w którym uczestniczy wiele grup legionowych, to przede wszystkim „Apostolat Cudownego Medalika”. Legioniści podejmują pierwsze głoszenie Ewangelii wobec osób niewierzących, ateistów, czy osób podlegających pseudoreligijności New Age. (misja ad gentes) Legioniści wszystkie prace apostolskie podejmują w ścisłej współpracy i na wyraźne życzenie ks. Proboszcza. 

 

 Legionu Maryi Ruchu Apostolstwa Świeckich