Menu

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ogólny zarys formacji

FORMACJA MĘSKIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ WEDŁUG STOPNI

(ministrantów i lektorów)

Szkoła ministranta

Szkoła lektora

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Lubelskiej

Program formacji męskiej służby liturgicznej w archidiecezji lubelskiej jest adaptacją Krajowego Programu Służby Liturgicznej (KDSL). Rysuje się on w następujący sposób:

W zakresie szkoły podstawowej:(1) klasa III – kandydat na ministranta(2) klasa IV – choralista (ministrant)(3) klasa V – ministrant światła(4) klasa VI – ministrant księgi

W zakresie szkoły gimnazjalnej:(5) klasa I – ministrant ołtarza(6) klasa II – formacja na ministranta słowa Bożego (kurs lektorski)(7) klasa III – ministrant słowa Bożego (promowany lektor)

W zakresie szkoły średniej:(8) klasa I – ceremoniarz(9) klasa II – animator(10) klasa III i później – przygotowanie do stałego lektoratu

W ramach stopni ministranckich przewidziane jest szkolenie według poszczególnych funkcji liturgicznych:

Parafialna Szkoła Ministranta

 

Lp. Stopień Funkcje
1. Kandydat Kandydat
2. Choralista (ministrant) Ministrant
3. Ministrant światła Ministrant światła
4. Ministrant księgi Ministrant krzyża
Ministrant księgi
5. Ministrant ołtarza Ministrant wody
Ministrant kadzidła
Ministrant ołtarza

 

Stopnie szkoleniowe wśród lektorów:

DekanalnaSzkołaLektora 1. Kurs na ministranta słowa BożegoMinistrant słowa Bożego (lektor)
DiecezjalnaSzkoła Ceremoniarzai Animatora 2. Ceremoniarz
3. Animator

Przygotowanie do stałego lektoratu i akolitatu

 

Program ten wprowadza takie nazwy jak: Parafialna Szkoła Ministranta, Dekanalna Szkoła Lektora i Diecezjalna Szkoła Animatora. W ten sposób wyszczególnia się miejsca, w którym zdobywane są poszczególne stopnie – na poziomie ministranta miejscem tym jest parafia, lektor odbywa formację na kursie lektorskim na forum dekanatu, zaś ceremoniarz i animator na kursach organizowanych na szczeblu diecezjalnym.

Źródło: ks. Grzegorz Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Tarnów 2006, s. 95-98.

 

 

Dzisiaj jest

wtorek,
22 września 2020

(266. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Wtorek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8934