Menu

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

 

Najświętsza Rodzino, z wielką ufnością przychodzimy do Ciebie, aby prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni.

Nie liczymy też na nasze dobre uczynki i zasługi, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć.

Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je przemożną opieką.

Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według wzoru Rodziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w której każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, podporę w upadkach i nadzieję w zwątpieniach.

 

Prośby

 

- Święta Rodzino, spraw, aby katolickie rodziny opierały swe małżeństwo na sakramencie i ofiarowujemy Ci naszą miłość, wierność i uczciwość małżeńską,

- Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj nas.

- Święta Rodzino, powierzamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę do radosnego przyjęcia każdego dziecka w naszych rodzinach,

- Święta Rodzino,  polecamy Ci dzieci porzucone, zaniedbane i zdemoralizowane, a wychowanie dzieci naszych rodzin powierzamy Twojej opiece,

- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znajdują się nieuleczalnie cho- rzy i prosimy o łaskę zdrowia dla członków naszych rodzin,

- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbite, i prosimy o dar jedności dla naszych rodzinach,

- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i zastraszone, i prosimy o odwa- gę radosnego wyznawania wiary dla naszych rodzin,

- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny zmaterializowane i prosimy o ducha wyrzeczenia dla naszych rodzin,

- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny alkoholików i narkomanów, i prosimy o cnotę trzeźwości dla naszych rodzin,

- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o stały rozwój Królestwa Chrystusowego w naszych rodzinach,

- Święta Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i prosimy o spokojną, szczęśliwą śmierć dla siebie,-

Święta Rodzino, przedstawiam Ci moją osobistą prośbę... i błagam o jej wysłuchanie,

Módlmy się: Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przy- kazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

 

Podziękowania

 

Najświętsza Rodzino, przyjmij także płynące z wdzięcznych serc podziękowania:

- za to, że jesteś zawsze z nami, - dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino.

- za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą.- za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i pokornego,

- za to, że uczysz nas zgodnego życia rodzinnego,- za to, że uświęcasz nasze życie codzienne,

- za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu odpowiedzialnych zadań   życiowych,

- za to, że dajesz nam przykład poświęcenia i wielkoduszności wobec bliźnich,

- za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach,- za to, że uczysz nas uczciwości w pracy,

- za to, że jesteś źródłem naszej radości,

Módlmy się:

Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania, które są wyrazem naszej wdzięczności ku Tobie. Utwierdzaj nasze rodziny w dobrem i prowadź szczęśliwie po drogach ziemskiego życia na radosne spotkanie z Tobą w niebie. Amen. 

 

Akt oddania

 

R. O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,

V. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

R. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały.

V. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

R. O Maryjo, Matko Najmilsza,

V. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

R. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,

V. Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

Dzisiaj jest

wtorek,
22 września 2020

(266. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Wtorek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7554