Menu

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne,

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, - wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc,- zachowaj nas

Najświętsza Rodzino.Od rozproszenia umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,Od szukania przyjemności i wygód światowych,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych, - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

V. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

R. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.


Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzisiaj jest

wtorek,
22 września 2020

(266. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Wtorek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7654