Menu

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne,

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, - wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc,- zachowaj nas

Najświętsza Rodzino.Od rozproszenia umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,Od szukania przyjemności i wygód światowych,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych, - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

V. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

R. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.


Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.