Menu

Rewitalizacja grobowca Rodziny Moskalewskich na Starym Cmentarzu w Garbowie

 

W ramach realizacji projektu odrestaurowany został jeden obiekt zabytkowy- grobowiec rodziny Moskalewskich.

 

Działania w ramach projektu:

 

1. Rewitalizacja mauzoleum - grobowca rodziny Moskalewskich:

a. Wymiana pokrycia dachu

b. Remont elewacji i detali architektonicznych

c. Izolacja pionowa murów fundamentowych

 

 

Operacja „Rewitalizacja grobowca Rodziny Moskalewskich na Starym Cmentarzu w Garbowie” współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty). Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie realizacji operacji z dnia 24.05.2011Nr umowy 00581-6930-UM0340924/10

 


 

Rewitalizacja grobowca Rodziny Moskalewskich w Garbowie

Powrót