Menu

Sakramenty

Chrzest

Chrzty odbywają się w drugą i ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1030.


Potrzebne dokumenty:

        akt urodzenia dziecka z USC /do wglądu/,

        dane o rodzicach i rodzicach chrzestnych /imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/,

        zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że dana osoba może pełnić funkcję rodzica chrzestnego.


 Chrzestnymi nie mogą być osoby:

* niepraktykujące lub praktykujące niesystematycznie;

* pozostające w cywilnych związkach małżeńskich lub w wolnych związkach;

* uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.I Komunia święta

 

I Komunia odbędzie się w Niedzielę Trójcy św. podczas Mszy św. o godz. 10.30.

Dzieci z naszej parafii przyjmą po raz pierwszy Komunię św. w niedzielę 16 czerwca 2019 r.


Potrzebne dokumenty:

        metryka chrztu dzieckaBierzmowanie

 

Bierzmowanie odbędzie się 26 maja 2019 r. /niedziela/ podczas Mszy św. o godz. 16.00.

Sakramentu bierzmowania udzieli J.E. Ks. Bp Artur Miziński - Sekretarz Generalny KEP


 

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą:

 

 

        w niedzielnej Mszy św.

        w nabożeństwach Pierwszych Sobót,

        Mszy św. o godz. 900 w I Sobotę Miesiąca

        spotkaniach po Mszy św. w I Sobotę Miesiąca

        wyznaczonych spotkaniach przygotowujących do bierzmowania.


Potrzebne dokumenty:

        metryka chrztuMałżeństwo

 

Informacje dotyczące sakramentu małżeństwa:

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona, bądź tzw. licencja. Zgodę zwaną „Licencją”, można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

        udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich,

        udział w "Dniu skupienia dla narzeczonych"

        trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej,

        dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem).

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami (świadkowie mają ze sobą dowód tożsamości) zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przedstawiają wtedy następujące dokumenty:

        indeks odbycia nauk przedślubnych,

        zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

        licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią,

        zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 


Nauki przedmałżeńskie odbywają się dwa razy w roku (przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy) w soboty o godz. 1800 w Kancelarii parafialnej.

 


Potrzebne dokumenty:

        dowody osobiste,

        aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 3 miesięcy),

        świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),

        w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka,

        świadectwo religii z ostatniej klasy,

�     zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne tzn. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.Spowiedź

 

Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany:

        w niedziele i święta – podczas każdej Mszy św.

        dni powszednie 15 min przed każdą Mszą św. (tzn. 645, 715, 1645)

        I Piątek miesiąca – 1630

        I Sobota miesiąca – 830Namaszczenie chorych

Informacje dotyczące sakramentu namaszczenia chorych:

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa:

PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.


Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia chorych udzielamy w każdej chwili.
Pogrzeb

 

Informacje dotyczące pogrzebu katolickiego:

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci), pogrzeb dziecka ochrzczonego lub nieochrzczonego.


Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

        Msza św. w 30 dzień po śmierci

        Msza św. w rocznicę śmierci

        Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)

        „Wypominki” w listopadzie

 


W Wigilię Niedzieli Miłosierdzia na cmentarzu parafialnym odprawiana jest Msza św. o godz. 1700 za wszystkich zmarłych tu spoczywających.


Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.


Potrzebne dokumenty:

        karta zgonu i akt zgonu z USC

        zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza Parafią lub w Szpitalu (wystawia je kapelan Szpitala)

        informację o zmarłym, jeśli mieszkał na terenie innej parafii (wystawioną przez właściwego ks. proboszcza).

Dzisiaj jest

czwartek,
09 kwietnia 2020

(100. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II
Wielki Czwartek

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
42101