Menu

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………………………………………..w zakresie:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- nr PESEL,

- nr telefonu,

- adres zamieszkania

przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin w celach związanych z organizacją Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanego podczas realizacji SMAL. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w wydarzeniu SMAL - Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej 2018

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................

w wydarzeniu SMAL - Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej 2018, które odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia 2018 roku w Garbowie. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tym wydarzeniu.

 

................................................ ................................................

data, miejscowość                            podpis rodzica/opiekuna

Dzisiaj jest

sobota,
19 stycznia 2019

(19. dzień roku)

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
605