Menu

Poznaj historię tego miejsca -oznakowanie tablicami informacyjnymi

 

Grant z LGD Kraina wokół Lublina

 

Parafia Garbów pozyskała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie na projekt pn. „Poznaj historię tego miejsca -oznakowanie tablicami informacyjnymi” w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”- „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo lub przyrodniczo”.

Dofinansowanie w wysokości 96% pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pozyskany w 2019r. grant konkursowy pozwolił na opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż 2 stylowych tablic.

Tablica zlokalizowana przy kościele opisuje ciekawą historię naszej neogotyckiej świątyni i parafii pw. Przemienienia Pańskiego, na drugiej stronie tej tablicy można zobaczyć stare fotografie kościoła oraz wydarzeń z życia parafii. Kolejna tablica dotyczy historii cmentarza parafialnego.

Na tablicach zamieszczona została hasłowa informacja dla niewidomych w języku Braill”a oraz kod QR do zeskanowania i wysłuchania w telefonie nagrania audio tekstu zamieszczonego na tablicy. Z pewnością opisy i fotografie zawarte na tablicach przybliżą naszym parafianom ciekawą historię tych miejsc, będą też bardzo przydatne turystom i kuracjuszom często odwiedzającym garbowski kościół.

 

Tablice informacyjne

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt grantowy pod nazwą „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo lub przyrodniczo” mający na celu rozwój potencjału rekreacyjno – wypoczynkowego i podniesienie atrakcyjności obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.