Menu

29.07.2020r.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 27, 21-080 Garbów informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie trzech opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: Kościoła parafialnego, Organistówki, Domu Parafialnego dotyczących projektu: „Termomodernizacja Kościoła parafialnego, Organistówki i Domu Parafialnego w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków.

 


 

20.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 27, 21-080 Garbów, ogłasza konkurs na opracowanie trzech opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: Kościoła parafialnego, Organistówki, Domu Parafialnego dotyczących projektu: „Termomodernizacja Kościoła parafialnego, Organistówki i Domu Parafialnego w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz oferty)

- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Edytowalny formularz oferty)