Menu

Informacje podawane na tej stronie dotyczą Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klas VIII SP


Duch

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

5 VI 2022

godz. 18.00

Szafarz Sakramentu: bp Adam Bab, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej

ROZMOWA PODSUMOWUJĄCA CZAS PRZYGOTOWAŃ

Terminy*

21 IV /czw./ - od godz. 18.30

22 IV /pt/ - od godz. 18.30

23 IV /sb/ - od godz. 10.00

7 V /sb/ - od godz. 10.00

* Zapisy na konkretne godziny były prowadzone podczas kwietniowego spotkania. Osoby, które nie zapisały się proszone są o kontakt: ksmateuszwojcik@gmail.com

 

Zagadnienia do rozmowy podsumowującej czas przygotowań

A. Pytanie wejściowe: dialog z biskupem podczas Bierzmowania (indeks, cała strona 28).

B. Rozmowa podsumowująca czas przygotowań

C. Modlitwy: 1. Ojcze nasz / 2. Zdrowaś Mario / 3. Dary Ducha Świętego / 4. Dekalog / 5. Skład Apostolski / 6. Przykazania kościelne / 7. Sakramenty / 8. Modlitwa do św. Michała Archanioła / 9. Aniele Boży / 10. Chwała na wysokości Bogu / 11. Stacje drogi krzyżowej / 12. Tajemnice różańca / 13. Prawdy wiary / 14. Akt wiary / 15. Akt nadziei / 16. Akt żalu / 17. Akt miłości / 18. Grzechy główne / 19. Warunki sakramentu pokuty / 20. Chwała Ojcu.

D. Informacje o Patronie, którego obierzesz przy Bierzmowaniu.

 

Inne informacje

Rozmowa odbywa się w obecności dorosłego opiekuna Kandydata.

Podczas spotkania należy podać księdzu wybrane imię oraz imię i nazwisko świadka bierzmowania oraz posiadać indeks.

Składka: 120 zł.

PRÓBY LITURGICZNE

Terminy*

30 V /pn./ - godz. 18.30

1 VI /śr/ - godz. 18.30

3 VI /pt/ - godz. 18.30

* Obecność Kandydatów na próbach jest obowiązkowa. 

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

 

Spowiedź Kandydatów, ich Rodzin i Świadków

4 VI /sb/ - od godz. 8.30

 

Zaświadczenia Świadków Bierzmowania

Świadek Bierzmowania musi posiadać zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania dopuszczające Go do podjęcia funkcji Świadka Bierzmowania. Stosowny dokument należy dostarczyć najpóźniej podczas prób.

Świadkowie mieszkający na terenie Parafii Garbów - wystarczy, że podczas rozmowy podsumowującej czas przygotowań Kandydat poda adres zamieszkania Świadka.

 

Sprzątanie kościoła przed Bierzmowaniem

4 VI /sb/ - od godz. 10.00

 

Strój podczas Bierzmowania

Kandydatów oraz Świadków obowiązuje podczas Mszy świętej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania strój galowy. 

Pliki do pobrania

Deklaracja Kandydata

Terminarz spotkań

 19.09.2021 (nd) - godz. 16.00 - Msza święta i konferencja organizacyjna

 02.10.2021 (sb) - godz. 8.30 - spowiedź, Msza święta, konferencja

 13.11.2021 (sb) - godz. 9.00 - Msza święta, spotkania w grupach (zamiast spotkania 06.11.2021)

 04.12.2021 (sb) - godz. 8.30 - spowiedź, Msza święta, spotkania w grupach

 15.01.2022 (sb) - godz. 9.00 - Msza święta, spotkania w grupach (zamiast spotkania 08.01.2021) 

 05.02.2022 (sb) - godz. 8.30 - spowiedź, Msza święta, spotkania w grupach

 05.03.2022 (sb) - godz. 8.30 - spowiedź, Msza święta, spotkania w grupach

 02.04.2022 (sb) - godz. 8.30 - spowiedź, Msza święta, spotkania w grupach

 04.06.2022 (sb) - godz. 8.30 - spowiedź

 

UWAGA:

 Gdyby jakikolwiek z terminów uległ zmianie, Kandydaci zostaną o tym fakcie wcześniej powiadomieni.

 Terminarz będzie aktualizowany na bieżąco w tym miescu storny internetowej parafii.

Najważniejsze informacje

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?
• Ze względów duszpasterskich do Bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości, jak również uczestniczy w katechezie szkolnej.

KIEDY OTRZYMAM SAKRAMENT BIERZMOWANIA?
• 5 czerwca 2022 roku (niedziela), godzina 16.00.

KTÓRY Z BISKUPÓW BĘDZIE SZAFARZEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?
• Bp Adam Bab, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej.

GDZIE POWINNO SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ I PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA?
• Parafia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania Sakramentów, więc właściwym miejscem przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie Kandydata w życie Jego parafii.

JAKIE DOKUMENTY I KIEDY MUSZĘ DOSTARCZYĆ?
• Jeżeli chrzest odbywał się poza parafią, musisz dostarczyć „Akt chrztu”, który odbierzesz w kancelarii parafii chrztu. Dostarcz go do ks. Mateusza do końca stycznia 2022 (nie odwlekaj, by nie zapomnieć).
• Jeżeli mieszkasz poza parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, a chcesz przyjąć Bierzmowanie w naszym kościele, potrzebujesz zgody proboszcza parafii, w której mieszkasz. Musisz dostarczyć ją do ks. Mateusza do końca października 2021 roku.

KTO PODEJMIE DECYZJĘ O DOPUSZCZENIU MNIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?
• Do Sakramentu Bierzmowania dopuszcza proboszcz parafii lub wyznaczony przez niego ksiądz.

W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ IMIĘ?
• Dla zaznaczenia związku Bierzmowania z Sakramentem chrztu świętego warto zachować imię chrzcielne. Zmiana jest uzasadniona, gdy imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim lub jeśli Kandydat czuje większy związek z innym świętym lub błogosławionym. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do Sakramentu Bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA?
• W celu wyraźnego zaznaczenia jedności Sakramentów Chrztu i Bierzmowania świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
• Świadek bierzmowania powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.

JAKIE SĄ ZADANIA ŚWIADKA BIERZMOWANIA I KIEDY GO NAJLEPIEJ WYBRAĆ?
• Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii Bierzmowania, ale ma on przygotować Kandydata do przyjęcia Bierzmowania, a po przyjęciu tego Sakramentu pomóc Bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego. Dlatego Kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do Bierzmowania.

KIEDY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ SPOTKANIA?
• Terminarz spotkań dostępny powyżej
• Terminarz aktualizowany na bieżąco można znaleźć na stronie internetowej parafii.

CO MUSZĘ WYPEŁNIĆ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO BIERZMOWANIA?
• modlić się w intencji dobrego przygotowania się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
•  regularnie przystępować do Sakramentów uczestnicząc w niedzielnej oraz świątecznej Mszy świętej
•  regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania
•  sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
•  systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania
•  uczestniczyć w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca (spowiedź, Msza święta, konferencja)
•  uczestniczyć w 10 nabożeństwach październikowych
•  uczestniczyć w 1 niedzielnej Mszy świętej tzw. „roratniej”
•  uczestniczyć w 3 nabożeństwach drogi krzyżowej
•  uczestniczyć w Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota)
•  uczestniczyć w 5 nabożeństwach majowych
•  bezwzględnie być obecnym na czerwcowym nabożeństwie pokutnym bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie Sakramentu Bierzmowania
•  uczestniczyć w próbach liturgicznych przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania
•  odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach
•  odbyć w obecności Rodzica/Opiekuna rozmowę kończącą czas przygotowań
•  wszędzie starać się być świadkiem wiary w Boga

GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA?
• www.garbow.parafia.info.pl
• Zakładka: „Sakr. Bierzmowania”

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDZIALNYM ZA BIERZMOWANIE?
• Adres e-mail: ksmateuszwojcik@gmail.com