Menu

SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W GARBOWIE
22 sierpnia 2021 roku

 

Rocznie przemierzają dziesiątki tysięcy kilometrów. Odwiedzają odległe zakątki świata. Symbole Światowych Dni Młodzieży. Krzyż Roku Odkupienia i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani przypominają o wskazaniach Jana Pawła II: głębiej poznać tajemnicę Odkupienia i powierzyć się Maryi.

 

Spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży wpisały się już w tradycję Kościoła XX i XXI wieku. Co kilka lat młodzież z całego globu spotyka się, by wspólnie modlić się, bawić się, odkrywać Boga. Tym spotkaniom towarzyszą konkretne znaki – Krzyż i Ikona Matki Bożej. Podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży odwiedzają one kraje, z których pochodzą młodzi pielgrzymi.

Oficjalnemu rzymskiemu rozpoczęciu obchodów Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia 25 marca 1983 roku towarzyszyła procesja, podczas której młodzi ludzie wnieśli do Bazyli Świętego Piotra drewniany Krzyż. Ustawiony w pobliżu centralnej części świątyni, towarzyszył wszystkim pielgrzymom odwiedzającym to miejsce. Wśród nich, była również młodzież, która odważnie poprosiła ówczesnego papieża Jana Pawła II, by po zakończeniu Roku Jubileuszowego to właśnie im powierzyć Znak Odkupienia. W ten sposób od 22 kwietnia 1984 roku kustoszami tej relikwii są organizatorzy Światowych Dni Młodzieży.

Do Krzyża wędrującego po całym świecie w 2003 roku dołączyła Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Jej tytuł w polskim tłumaczeniu brzmi Wybawicielka Ludu Rzymskiego. Nawiązuje on do cudu jaki stał się w Rzymie w VI wieku. Wieczne Miasto nawiedziła wtedy epidemia dżumy a papież Grzegorz Wielki prosząc Boga o oddalenie zarazy wędrował rzymskimi ulicami z obrazem Maryi. Modlitwy zostały wysłuchane, zaraza ustąpiła. Dziś oryginalny obraz znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore a wierna kopia została przekazana młodym przez papieża Jana Pawła II.

W latach 2014-2016 Polska gościła symbole ŚDM w ramach peregrynacji po diecezjach - gospodarzach spotkania młodych. Wtedy to Garbów po raz pierwszy gościł Krzyż i Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. 21 sierpnia 2015 roku na terenie grabowskiej parafii przedstawiciele młodzieży Archidiecezji Lubelskiej otrzymali te symbole, by przez kilka godzin modlić się przy nich w naszym parafialnym kościele. Następnie przez blisko trzy tygodnie Krzyż i Ikona Matki Bożej odwiedzały kolejne ośrodki duszpasterskie w naszym regionie.

Tegoroczna polska część peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży rozpoczęła się 21 sierpnia u podnóża Tatr a zakończy się 1 września na Westerplatte. Na szlaku wędrówki Symboli ŚDM po naszym kraju znalazła się tylko jedna parafia Archidiecezji Lubelskiej – parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie. 22 sierpnia przed godziną 10 dotarły do naszej miejscowości Krzyż i Ikona Matki Bożej by towarzyszyć młodym zebranym na Spotkaniu Młodych Archidiecezji Lubelskiej - SMALu. Biskup Adam Bab przypomniał młodzieży modlącej się przy Symbolach ŚDM słowa Jana Pawła II, by dorastając do pełni człowieczeństwa spotykać się z drugą osobą pod krzyżem Chrystusa.

Wśród młodych reprezentantów Archidiecezji Lubelskiej niosących Krzyż Roku Odkupienia znaleźli się przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy garbowskiej parafii (KSM Filii Dei). „Zwykłe niedzielne południe, a ja na swoim ramieniu trzymam coś tak niezwykłego"- To jedna z myśli jaka przyszła mi do głowy mając w rękach jeden z Symboli Światowych Dni Młodzieży. Krzyż, który od wielu lat towarzyszy milionom młodych osób. Prosty, drewniany, ciężki i dość zniszczony po tylu latach wędrówki po świecie jednak wyjątkowy i bardzo ważny dla wielu osób. Wnosząc go do kościoła chociaż przez chwilę mogliśmy poczuć się tak jak byśmy znajdowali się na Światowych Dniach Młodzieży ­– wspomina Kamila Bogusz.

Krzyż powierzony przez Jana Pawła II ludziom młodym jest również symbolem zaufania, które Kościół pokłada w młodzieży. To doświadczenie pokazało mi jak ludzie młodzi są ważni dla tego świata i ze to na ich barkach spoczywa w pewien sposób przyszłość nas wszystkich – podkreśla Ola Wójcik. Jan Paweł II wielokrotnie zachęcał młodych by budowali swoje życie na Chrystusie. Ważna jest decyzja, że chcę to zrobić. Przestrzeń spotkania przy Symbolach Światowych Dni Młodzieży jest dobrą okazją do tego, by raz jeszcze potwierdzić, że chce się iść przez życie razem z Chrystusem. Było to bardzo budujące doświadczenie – podsumowuje Ola Podstawka, pod której słowami z pewnością podpisze się każda osoba, która miała okazję być przy Krzyżu i Ikonie Matki Bożej.

Symbole Światowych Dni Młodzieży z Polski przejadą do Hiszpanii, by następnie trafić do gospodarzy święta młodych w 2023 roku czyli Portugalczyków. Rozpocznie się wtedy tradycyjna peregrynacja symboli po państwie, które organizuje ŚDM. Każda z diecezji portugalskich będzie gościć krzyż i ikonę Matki Bożej przez jeden miesiąc. Peregrynacja będzie mieć swój finał w Lizbonie, podczas Światowych Dni Młodzieży w sierpniu 2023 roku.

Peregrynacja Symboli ŚDM

Powrót