Menu

Ogłoszenie nr 4 - Zarządzanie

06.12.2023 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

         Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 27, 21-080 Garbów, informuje, że w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy usługi polegającej na Zarządzaniu przedsięwzięciem pn: „Termomodernizacja Kościoła parafialnego, Organistówki i Domu Parafialnego w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk - 20-439 Lublin, ul. Głuska 14

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Pytlak - 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 60/52.

 


 

09.11.2023 r.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 27, 21-080 Garbów, ogłasza konkurs na wybór wykonawcy usługi polegającej na Zarządzaniu przedsięwzięciem pn: „Termomodernizacja Kościoła parafialnego, Organistówki i Domu Parafialnego w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie”, planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

Zapytanie ofertowe

 

Załączniki do pobrania w .doc: 

1.       Wzór Wykazu usług - załącznik nr 1

2.       Wzór Wykazu osób - załącznik nr 2

3.       Wzór Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3

4.       Wzór Formularza ofertowego – załącznik nr 4

5.       Wzór Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5

6.      Wzór Umowy – załącznik nr 6