Menu

Informacja_o_wyniku_postepowania

Informacja o wyniku postepowania

Protokol_z_postepowania

renowacja bramy

Protokol z postepowania

Powrót

Renowacja bramy głównej i murowanego ogrodzenia kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie

Odpowiedź na pytanie

           

DOTYCZY: postępowania na wykonanie zadania pn. „Renowacja bramy głównej i murowanego ogrodzenia kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie”.

 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego informuje, że w postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

- Proszę o informację czy uznane będą referencje jeśli obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków ?

 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 5.1.2.1. Zapytania ofertowego za spełniające warunek udziału w postepowaniu będą uznane tylko roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.).

  

Garbów, 17.04.2024 r.