Menu

PIELGRZYMKA MINISTRANTÓW DO WAWOLNICY 2007

W drodze

W dniu 26 maja 2007 r. nasi ministranci wyjechali do Wąwolnicy na pielgrzymkę. Uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej w Bazylice Mniejszej w Wąwolnicy. Przedtem przeszliśmy z Kębła do Wąwolnicy odśpiewując litanię do Najświętszej Maryi Panny. Po uroczystościach posililiśmy się po czym wyruszyliśmy do Kazimierz Dolnego nad Wisłą. Tam mieliśmy czas wolny dla siebie, a także wybraliśmy się na nadwiślańską plażę. Bardzo dziękujemy panu Marcinowi Chabrosowi za przewożenie nas autobusem w trakcie wycieczki i dowóz do Garbowa. Wszystkim bardzo się podobało i mamy nadzieję, że w przyszłym roku także wyjedziemy na taką pielgrzymkę.