Menu

 

W dziale tym będziemy przedstawiać aktualny stan remontu naszej świątyni.

Zachęcamy do częstych odwiedzin.Zgodnie z planem rozpoczęliśmy prace przy remoncie naszego kościoła. W tym tygodniu udało się podpisać dokumenty związane z dotacją unijną. We wtorek u Marszałka Województwa Lubelskiego p. Krzysztofa Hetmana zostały złożone podpisy umożliwiające nam skorzystanie z dotacji prawie 2 mln 800 tys. zł.


Od poniedziałku przygotowaliśmy miejsce na drogę p/poż. wywożąc tony ziemi i oczyszczając przy okazji teren poza parkanem, podzieliliśmy ławki na segmenty możliwe do wyniesienia z kościoła, zabezpieczyliśmy obrazy, stacje drogi krzyżowej, figury, paramenty procesyjne i większość konfesjonałów na czas remontu. Zabezpieczamy organy, ołtarze, żyrandole i kinkiety...

W tym tygodniu każdego dnia były montowane rusztowania przy kościele.
Ruszyły już prace związane z odnawianiem elewacji zewnętrznej.
Ponadto wewnątrz kościoła przy pomocy maszyn była usuwana stara posadzka i ok. 40 cm gruzu i gliny poniżej poziomu posadzki. Do tej pory udało się zerwać posadzkę i wywieźć gruz niemal z całej powierzchni kościoła. Od jutra rozpoczynamy układanie przewodów instalacji elektrycznej, a następnie pierwszej warstwy  podbudowy
/piasek/ pod nową posadzkę.

Galeria - Aktualizacja 1 czerwca 2011 r.


Postępy prac przy renowacji kościoła:

- usunięto posadzkę i gruz z całego kościoła – jedynie w prezbiterium za dawną balustradą pozostaje stara posadzka i ta – zgodnie z decyzją konserwatora zabytków - pozostanie niezmieniona.
- zmontowano i zatwierdzono ze strony nadzoru budowlanego większość rusztowania / dotychczas ustawiono ok. 60 ton metalowych elementów/.
- w ramach nowej podbudowy pod posadzkę wykonano żelbetonowe ławy pod prezbiterium i ołtarz
- położono przewody pod instalację elektryczną, nagłośnieniową i alarmową

- rozpoczęto czyszczenie elewacji zewnętrznej od frontu i od zachodniej strony wieży kościoła.

Galeria - Aktualizacja 3 czerwca 2011 r.W bieżącym tygodniu:

- ustawiono rusztowania na maksymalną wysokość
- trwa piaskowanie cegły na wieży zachodniej tzn. jest usuwany brudny nalot, który przez 100 lat osiadł na cegle
- wymurowano i zabezpieczono murki pod stopnice nowego prezbiterium oraz miejsca na ołtarz i ambonę
- położono i zabezpieczono wszystkie instalacje elektryczne, które będą się znajdować pod posadzką
- położono i ubito pierwszą warstwę piasku na powierzchni całego kościoła

- rozpoczęto wylewanie kolejnej warstwy pod posadzkę – tym razem jest to ponad 10-centymetrowa warstwa betonu. Położono już ok. 40 ton betonu - w sobotę kolejne 40 ton ... i już pierwsza warstwa betonu będzie prawie na połowie powierzchni kościoła.

Galeria - aktualizacja 10 czerwca 2011 r.


W minionym tygodniu:
- dokończono wylewanie warstwy betonu /zużyto 160 ton betonu/. Teraz trzeba trochę poczekać na wyschnięcie betonu, a potem będą kładzione kolejne warstwy – styrodur /warstwa izolacyjna/ i instalacja ogrzewania podłogowego.
- wciąż trwa czyszczenie elewacji zewnętrznej
- są uzupełniane brakujące lub zniszczone cegły i spoiny
- są wykonywane obróbki z blachy miedzianej tam, gdzie ich nie było lub gdzie zerwał je wiatr
  - rozpoczęto wiercenie studni głębinowych – obecnie z tym mamy największe trudności techniczne, ze względu na popękaną warstwę wapienia na głębokości poniżej 50 metrów. Wykonano i zamontowano 7 odwiertów, co stanowi ok. ¼ całości

Galeria - Aktualizacja 17 czerwca 2011 r.Komentarze