Menu

22-30.06.2024 r. - SANKTUARIA FRANCJI

Pielgrzymka samolotowo-autokarowa do Sanktuariów Francji organizowana w dniach 22-30.06.2024 r. przez naszą parafię szczęśliwie dobiegła końca. 53 osoby, które tworzyły wspólnotę pielgrzymów, będą w najbliższym czasie wracać do pięknych i głębokich przeżyć.

Niech niniejsza relacja pomoże w odtworzeniu wspomnień tym, którzy tam byli i będzie miłą lekturą dla tych, którzy marzą, aby tam być. 

RELACJA Z PIELGRZYMKI


ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

W czwartek, 06 czerwca 2024 r., wspólnota naszej parafii zakończyła 8-dniowe uroczystości uwielbienia Boga w tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej. Dzień ten zakończył obchód Oktawy Bożego Ciała. 
Na zakończenie zostały poświęcone wianki z kwiatów i ziół, a dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo. 
Dziękujemy wszystkim, którzy każdego dnia włączali się w kult Jezusa Eucharystycznego uczestnicząc w Mszy św. i procesji. 

GALERIA


BOŻE CIAŁO’ 2024

30  maja 2024 r., w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Kościół przeżywał wspaniały dzień uwielbienia Bożej obecności w Eucharystii - Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.
Jest to dzień odkrywania obecności Boga w naszym życiu, budowania swojej wiary oraz budowania swoją wiarą i postawą innych ludzi.

Głównej Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Zenon Małyszek, a homilię wygłosił ks. Rafał Bratos.

Tak to było w naszej parafii...

GALERIA


03.06.2024 r. – CZUWANIE W ARCHIKATEDRZE LUBELSKIEJ

W poniedziałek /3 czerwca/ nasza parafia została wyznaczona do poprowadzenia comiesięcznego czuwania w Archikatedrze Lubelskiej przed cudownym obrazem MB Płaczącej. Program takiego czuwania zawiera najpierw zwiedzanie Katedry /również miejsc, do których na co dzień nie mamy dostępu/, uczestnictwo we Mszy św., wspólny różaniec oraz czuwanie do g. 21.00.
Zachęcamy do włączenia się w tę wspólną modlitwę naszych parafian i modlitewne zawierzenie spraw naszej parafii oraz naszych rodzin orędownictwu MB Katedralnej.
Można udawać się indywidualnie. Został również zamówiony autokar na wspólny wyjazd. Zainteresowanych wyjazdem autokarowym zapraszamy do zapisu w zakrystii.
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej skierował do naszych parafian słowa zaproszenia.

ZAPROSZENIE


19.05.2024 r. - ROCZNICA I KOMUNII ŚW.

Zdecydowana większość spośród 66 dzieci, które przed rokiem w Uroczystość Trójcy Świętej przystąpiły w naszym kościele do Pierwszej Komunii św. powróciła na doroczne dziękczynienie w rocznicę tych pięknych wydarzeń. Dziękczynna Msza św. miała miejsce w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Niech kochający rodzice wskazują swoim dzieciom przykładem własnego życia "Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze..." 

GALERIA


Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych:
„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: .

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

11.05.2024 r. – BIERZMOWANIE

            W sobotę /11 maja/ młodzież klas ósmych z naszej parafii /41 osób/ przyjęła sakrament bierzmowania. Szafarzem sakramentu był tym razem Abp Stanisław Budzik. W modlitwą w intencji młodych włączyli się również wszyscy duszpasterze posługujący w naszej parafii, jak również wiele osób - życzliwych młodzieży. 

GALERIA


03.05.2024 r. - UROCZYSTOŚĆ MB KRÓLOWEJ POLSKI

Każdego roku 3. maja przeżywamy Uroczystość MB Królowej Polski. W tym roku była to również 233. rocznica Konstytucji 3. Maja.
Podczas Mszy św. o g. 10.30 w lokalnej społeczności modliliśmy się za Ojczyznę i rodaków przebywających na emigracji.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Zenon Małyszek. Koncelebrował Ks. Józef Trąbka – kapelan Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Lublinie.
Po Mszy św. uroczystości przeniosły się na plac przy pałacu, a na zakończenie zostały złożone kwiaty przy Kamieniu Kościuszki w Garbowie. 

GALERIA


03.05.2024 r. - UROCZYSTOŚĆ MB KRÓLOWEJ POLSKI

W piątek /3 maja/ – Uroczystość MB Królowej Polski. Msze św. w kościele i kaplicach według porządku niedzielnego.
Msza św. w intencji Ojczyzny o g. 10.30. Po niej przemarsz pod Kamień Kościuszki, złożenie kwiatów, a następnie część artystyczna przy pałacu.
W imieniu własnym oraz władz samorządowych: Wójta i Rady Gminy Garbów, serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie poczty sztandarowe z terenu naszej gminy i parafii, wszystkie instytucje oraz wszystkich mieszkańców, którym dobro naszej Ojczyzny leży na sercu.
W tym dniu nabożeństwo majowe będzie po Mszy św. wieczorowej.
Ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Rozpoczął się miesiąc maj. Każdego dnia zapraszamy do modlitewnej więzi z naszą Matką i Królową, przez uczestnictwo w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele, w kaplicach, bądź przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach maryjnych.
Nabożeństwo majowe w kościele - codziennie po wieczorowej Mszy św. o g. 17.00 , a w niedziele o 15.45.
Zapraszamy.

W związku z tym KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna wieczorem po skończonym nabożeństwie.


23.04.2024 r. - ODPUST ŚW. WOJCIECHA

We wtorek /23 kwietnia/ przeżywaliśmy pierwszy w tym roku odpust w naszym kościele parafialnym - ku czci św. Wojciecha.
Sumę odpustową celebrował systematycznie wspierający naszą posługę duszpasterską ks. Mirosław.

Procesję z darami ołtarza przygotowali w tym dniu mieszkańcy Karolina, a obsługą procesji zajęli się druhowie z OSP w Woli Przybysławskiej.

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania dla pań z KGW z terenu parafii - za uroczystą procesję eucharystyczną oraz dla naszej Garbowskiej Orkiestry Dętej - za oprawę muzyczną podczas Mszy św. o g. 17.00. 

GALERIA


06.04.2024 r. - MSZA ŚW. NA CMENTARZU

Podtrzymując naszą parafialną tradycję, w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, gromadzimy się na cmentarzu parafialnym, aby modlitwą obejmować zmarłych bliskich naszemu sercu. Chcemy wypraszać dla nich Boże Miłosierdzie.
Rozpoczynamy o g. 16.45 Nowenną do Miłosierdzia Bożego, następnie o g. 17.00 Msza św.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

GALERIA


WIELKANOC' 2024 r.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie przebiegu uroczystości Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Paschalnych, jak również wszystkim wiernym licznie uczestniczącym w przeżywaniu najważniejszych dla chrześcijan wydarzeń, składamy najserdeczniejsze słowa podziękowań.

„Bóg zapłać” 

GALERIA


TRIDUUM SACRUM’ 2024

Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się w Kościele czas przeżywania najważniejszych tajemnic wiary związanych z odkupieniem ludzkości.
Jako wspólnota umiłowanych przez Boga, chcemy trwać przy Nim w tych ważnych dniach. 

Zapraszamy do uczestnictwa w liturgii, adoracji przy Ciemnicy oraz przy Grobie Pańskim, aby później móc doświadczyć radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa w dniu Wielkanocy.
Podajemy również informację o Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

PROGRAM


Umowa o przyznaniu dotacji na renowację zabytkowych witraży w kościele pw. Przemienienia Pańskiego

Umowa o przyznaniu dotacji na renowację zabytkowych witraży w kościele pw. Przemienienia Pańskiego

24.03.2024 r. – NIEDZIELA PALMOWA

Wielki Tydzień w Kościele otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. W tym dniu wspomina się uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające Go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu".

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

GALERIA


19-22.03.2024 r. - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W tym tygodniu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Jak zapowiadaliśmy wcześniej, będą trwały od wtorku do piątku, a będzie im przewodniczył ks. Łukasz Malec ze Szczebrzeszyna.
DOROSŁYCH - zapraszamy każdego dnia na godz. 9.00 lub 17.00.
MŁODZIEŻ I PRACUJĄCYCH – każdego dnia na godz.19.00.
DZIECI /klasy O-V/ – w środę i czwartek na 10.30, a we wtorek i piątek na Mszę św. razem z rodzicami.
MŁODZIEŻ /klasy VI-VIII/ – w środę i czwartek na 12.00, a we wtorek i piątek na Mszę św. razem z rodzicami.
Gorąca prośba do wszystkich naszych parafian, abyśmy nie szukali usprawiedliwień, lecz dołożyli wszelkich starań i mimo różnych trudności WZIĘLI UDZIAŁ W CAŁYCH REKOLEKCJACH – nie tylko w dniu spowiedzi. Nie odkładajmy spraw duchowych na później.
W piątek o g. 16.00 będzie odprawione kolejne nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nie będzie natomiast Drogi Krzyżowej o g. 19.00.

GALERIA


15.03.2024 r. - DROGA KRZYŻOWA ULICAMI GARBOWA

Przez cały Wielki Post wierni naszej parafii włączali się w przeżywanie nabożeństw pasyjnych w kościele i kaplicach. Śpiewaliśmy Gorzkie Żale i rozważaliśmy Drogę Krzyżową Pana Jezusa.

W piątek, 15 marca, trasa Drogi Krzyżowej wyszła poza mury świątyni i poprowadziła poprzez ulice Garbowa, pośród domów i miejsc, w których ludzie żyją, upadają, podnoszą się i uświęcają.

 

Szliśmy za Jezusem, w którego zmaganiu i zwycięstwie chcieliśmy odnaleźć pokój. Bo On jest Pokojem...

GALERIA


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Informacja o wyniku postępowania z dnia 14 marca 2024 roku.


SZCZEGÓŁY

 

Wielki Post '2024

Liturgią Środy Popielcowej rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Msze św. w Środę Popielcową o godz. 7.00, 9.00 i 17.00 w kościele parafialnym.

Zachęcamy również wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
Droga Krzyżowa - w każdy piątek o godz. 16.00 i o godz. 19.00 – dla młodzieży i pracujących.
Gorzkie Żale - w każdą niedzielę - najpierw po Mszy św. o 10.30, a następnie o godz. 15.40 – przed Mszą św. wieczorową. Zapraszamy.

GALERIA


PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW FRANCJI

Nasza parafia organizuje 9-dniową pielgrzymkę do sanktuariów Francji /Paryż, Lourdes, La Salette, Ars, Tours i in./ w okresie 22-30 czerwca 2024 r. Jest to pielgrzymka samolotowo-autokarowa. Koszt pielgrzymki jest uzależniony od ilości osób. Pozostało już tylko kilka ostatnich miejsc.

KONTAKT: ks. Zenon Małyszek PROGRAM I SZCZEGÓŁY


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego ul. Krakowskie Przedmieście 27, 21-080 Garbów ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie zadania pn. „Renowacja okien witrażowych w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie”

15.02.2024r - ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA -dot. zmiany terminu realizcji zadania

20.02.2024 r. - ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA - dotyczy zmiany terminu  składania ofert

06.01.2024 r. - ORSZAK TRZECH KRÓLI

6 stycznia 2024 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego przeszedł po raz siódmy ulicami Garbowa Orszak Trzech Króli.

Wszystko rozpoczęło się przy domu Sióstr Salezjanek o g. 10.00, aby doprowadzić ludzi, jak niegdyś gwiazda doprowadziła Mędrców, na spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznego Orszaku. 

GALERIA


BOŻE NARODZENIE' 2023

Uroczystość Narodzenia Pańskiego chętnie przeżywamy jako święta najbardziej rodzinne.  W naszej parafii zanim zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej, rano gromadzimy sie w kościele, aby modlić się za zmarłych, którzy w ostatnim roku /a także wcześniej/ odeszli z naszych rodzin. O północy przybywamy na tzw. Pasterkę, aby wsłuchiwać się w anielskie orędzie z Betlejem. A później dwa dni świętowania - najpierw w kościele, potem w rodzinnym gronie... 

GALERIA


19-22.12.2023 r. - REKOLEKCJE ADWENTOWE

Od wtorku do piątku /19-22 grudnia/ będziemy przeżywali w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe. Tym razem duchowymi przewodnikami będą: o. Tomasz Nowak – OP z Łodzi /koordynujący m. in. spotkania młodych na polach lednickich/i o. Piotr Zacharski – OFM Cap. z Lublina.

Niech nikomu z nas nie zabraknie dobrej woli, ani czasu na podjęcie tego daru, z którym Bóg wychodzi nam naprzeciw. 

REKOLEKCJE


11.11.2023 r. - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Każdego roku 11 listopada kieruje nasze myśli ku Niepodległej. Również w tym roku świętowaliśmy uroczyście 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Najpierw była Msza św. w intencji Ojczyzny - w kościele parafialnym, potem uroczysty przemarsz pod pomnik 100-lecia odzyskania niepodległości, a następnie refleksja nad historią niepodległości przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej.

Kolejny dzień zgromadził ponad 200 osób na "Ognisku Patriotycznym" przygotowanym juz po raz szósty przez naszą młodzież z KSM.

A tak było... - widziane okiem obiektywu. 

GALERIA


11.11.2023 r. - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W sobotę /11 listopada/ przypada 105. rocznica odzyskania niepodległości – Święto Niepodległości. Wraz z Wójtem Gminy Garbów zapraszamy do włączenia się w świętowanie tych ważnych wydarzeń dla naszej Ojczyzny. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny rozpocznie się w naszym kościele o g. 10.30, a po niej nastąpią dalsze uroczystości patriotyczne przy Domu Strażaka w Garbowie.Pozostałe Msze św. w tym dniu w kościele: g. 9.00 i 16.00. W tym też dniu po Mszy św. o g. 16.00 będziemy się modlić za poległych w obronie Ojczyzny. Prosimy o wywieszenie biało-czerwonych flag na dzień Święta Niepodległości.


06.11.2023 r. - ODPUST ŚW. LEONARDA

6. listopada wspominamy w liturgii św. Leonarda z Limoges - pustelnika. Ten dzień jest przeżywany w naszej parafii jako uroczystość odpustową.

Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Zdzisław Szostak - prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Dziękujemy wszystkim, którzy widząc potrzebę i możliwość skorzystania z darów Bożych, chętnie przybywają na odpust oraz przygotowują piękną liturgię i procesję eucharystyczną. 

GALERIA


01.11.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Każdego roku w uroczystość Wszystkich Świętych, oprócz Mszy św. sprawowanych w kościele, udajemy sie o g. 12.00 na cmentarz. Tak było również w tym roku.

Najpierw uczestniczyliśmy w procesji żałobnej, a później we Mszy św. Przewodniczył jej Ks. prof. Marian Stasiak w koncelebrze z Ks. Proboszczem Zenonem Małyszkiem, zaś homilię wygłosił ks. Ks. Rafał Bratos - wikariusz naszej parafii. 

GALERIA


Zapraszamy do wspólnej MODLITWY WYPOMINKOWEJ za zmarłych:

02 listopada /czwartek/: - 9.00 – BOGUCIN - cz. 1

- 10.30 – LEŚCE

- 12.00 – GARBÓW DOLNY I KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

- 17.00 – BOGUCIN - cz. 2

03 listopada /piątek/:

- g. 17.00 – KOL. MIESIĄCE, KOL. POŁUDNIE I KOL. SŁONECZNA

04 listopada /sobota/:

- g. 17.00 – KOL. LIPY, DOMY NA OSIEDLU, DOMY ZA „Złotą Rybką”.

05 listopada /niedziela/:

- g. 16.00 –  KOL. PÓŁNOC, MARIANKA - kaplice: Borków, Ożarów, Gutanów, Moszenki, Wola P.

06 listopada /poniedziałek/:

   Odpust ku czci św. Leonarda

07 listopada /wtorek/:

- g. 17.00 – BLOKI

08 listopada /środa/:

- g. 17.00 – ŁUGÓW

09 listopada /czwartek/:

- g. 17.00 - KAROLIN

10 listopada /piątek/:

- g. 17.00 - MIESIĄCE

11 listopada /sobota/: - g. 16.00 – za poległych w walce o wolną Polskę

12 listopada /niedziela /:

- kaplice: Borków, Ożarów, Gutanów, Moszenki, Piotrowice Wlk., Wola P.

19 listopada /niedziela /:

 - kaplica: Piotrowice Wlk.

Przez cały listopad, gdy zmarli nie będą już wyczytywani imiennie,
za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach,
będziemy się również modlić
każdego dnia po Mszy św. wieczorowej.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - DZIEŃ ZADUSZNY

Pierwsze dni listopada są tradycyjnie poświęcone modlitwie za zmarłych. W tym czasie /od 01 do 08 listopada/ mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który jest darowaniem kar, jakie człowiek zaciąga poprzez grzechy. W te dni taki odpust możemy ofiarować za zmarłych, aby pomóc im w osiągnięciu nieba. Warto z tego skorzystać, bo jest to wyraz naszej wspólnoty ze zmarłymi, którzy potrzebują naszej pomocy i wstawiennictwa wszystkich świętych.
Porządek Mszy św.:
- 01.11.2023 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – g. 9.00, 10.30, 12.00 /na nowym cmentarzu/, 16.00.
W tym dniu mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św., a nie tylko nawiedzić cmentarz!
- 02.11.2023 r. – DZIEŃ ZADUSZNY– g. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 /na starym cmentarzu/, 17.00.


NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Rozpoczął się miesiąc październik. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele.
Od poniedziałku do soboty różaniec po Mszy o godz. 17.00 a w niedziele o 15.30.
Dzieci zapraszamy szczególnie na środę i piątek zachęcając, aby wtedy prowadziły naszą wspólną modlitwę.

W październiku kancelaria parafialna będzie czynna po południu dopiero po zakończeniu nabożeństwa różańcowego, by umożliwić wszystkim udział we wspólnej modlitwie.


WYBORY ’2023

15 października 2023 r. odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Polacy będą oddawać głosy na kandydatów do Sejmu i Senatu.
W głosowaniu wybranych zostanie
460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.Tego dnia zaplanowano również referendum.

O czym powinien wiedzieć katolik przystępując do głosowania?

ZOBACZ: Wybory to nie konkurs piękności.


03.09.2023 r. - Pielgrzymka do Wąwolnicy

W uroczyste obchody 45. rocznicy koronacji Figury MB Kębelskiej włączyło się wielu naszych parafian. Część udała się na uroczystą wieczorną liturgię do Kębła. Kolejni pielgrzymowali pieszo, wychodząc w niedzielę /3 września/ o g. 5.00 z kościoła, aby po przejściu ok. 20 km stanąć na wąwolnickich błoniach i włączyć się w uroczystą celebrę Mszy św. Tym razem ok. 280 osób, wraz z ks. Michałem, podjęło trud pieszej pielgrzymki. Wszystkim dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie. 

GALERIA


20.08.2023 r. - Gminno-Parafialne Dożynki.

 

Koniec sierpnia jest każdego roku okazją do wdzięczności Panu Bogu za zebrane plony.
W przedostatnią niedzielę miesiąca dziękowaliśmy w naszym kościele za wszystkie owoce ludzkiego wysiłku i za tych wszystkich, którzy z uszanowaniem Bożych planów i zaleceń podejmują trud pracy na roli.
W tym roku Mszy św. dożynkowej o g. 12.00 przewodniczył JE Bp Adam Bab. Koncelebrował również ks. proboszcz Zenon Małyszek, który wygłosił okolicznościową homilię.

GALERIA


SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ’ 2023 – ZAPISY

Mamy już możliwość zapisywania się na SMAL' 2023!

Młodzież z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie prosimy o zapisywanie się na to piękne wydarzenie.

Dla Was uczestnictwo w SMAL-u jest bezpłatne! Skorzystajcie z tej szansy i przeżyjcie ten piękny czas razem z nami ;-)

Chętni do zapisania się są proszeni o kontakt z księżmi w parafii - podamy szczegóły.


15.08.2023 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród wielu innych. Wystawiono tysiące świątyń pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej.
W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy.

A tak było u nas...

GALERIA


ODPUST PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Każdego roku 6 sierpnia przeżywamy w nasze parafii święto patronalne - odpust ku czci Przemienienia Pańskiego.
Od kilku lat na tę uroczystość zapraszamy byłych wikariuszy parafii Garbów, aby po latach na nowo podjęli posługę wiernym, z którymi niegdyś współpracowali.
Tym razem sumie odpustowej przewodniczył i homilie na wszystkich Mszach św. wygłosił ks. kan. Marian Szuba - proboszcz par. Garbów-Cukrownia.

Dziękujemy również za liczną obecność zarówno kapłanom z Dekanatu Garbów jak i wiernym świeckim - parafianom i gościom. 

GALERIA


CMENTARZ - INWENTARYZACJA

Trwają prace związane z inwentaryzacją naszego cmentarza. W związku z tym musimy zaktualizować stan wolnych placów, które przed laty zostały zarezerwowane i do dziś stoją puste pomiędzy grobami.
Do 15 czerwca 2023 r. jest czas na ewentualne potwierdzenie rezerwacji i opłacenie „Pokładnego” na kolejne lata.
Jeśli takiej decyzji nie będzie, traktujemy te miejsca jako wolne i powstaną na nich nowe grobowce.


50-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. TADEUSZA SZANIAWSKIEGO

W niedzielę 02.07.2023 r. ks. dr Tadeusz Szaniawski - salezjanin sprawował w naszym kościele Mszę św. dziękczynną z racji Złotego Jubileuszu swoich święceń kapłańskich.
Droga jego kapłańskiej posługi to: Oświęcim /1973-75/, Lublin 1975-78/, Kraków /1978-85/, Przemyśl /1985-91/, Kraków /1991-2001/ i Garbów /od 2001.../. 
Modlitwą wyrażamy Mu wdzięczność za wieloletnią pomoc w duszpasterstwie naszej parafii i życzymy wielu dalszych owocnych lat posługi.

GALERIA


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W sobotę, 17 czerwca 2023 r. 89-osobowa grupa młodzieży nasze parafii przyjęła ostatnia z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej - bierzmowanie. Szafarzem sakramentu był tym razem bp Adam Bab.
Młodzieży życzymy otwartości serca i pięknych owoców współpracy z Duchem Świętym. 
Żywimy głęboką nadzieję, że to co zostało zapoczątkowane w ramach rocznego przygotowania do sakramentu, znajdzie po wakacjach kontynuację w spotkaniach parafialnych grup młodzieżowych.

A już w wakacje 16-20 sierpnia zapraszamy młodych do uczestnictwa w 11 Spotkaniu Młodych Archidiecezji Lubelskiej - SMAL w Garbowie.

GALERIA


NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Podobnie jak w miesiącu maju, również w czerwcu zapraszamy na codzienne nabożeństwa wieczorne. Tym razem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwo z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie odprawiane w kościele - codziennie po wieczorowej Mszy św. o g. 17.00 , a w niedziele o 15.45.

W związku z tym KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna wieczorem po skończonym nabożeństwie.


ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

W czwartek, 15 czerwca 2023 r., wspólnota naszej parafii zakończyła 8-dniowe uroczystości uwielbienia Boga w tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej. Dzień ten zakończył obchód Oktawy Bożego Ciała. Na zakończenie zostały poświęcone wianki z kwiatów i ziół, a dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo. Dziękujemy wszystkim, którzy każdego dnia włączali się w kult Jezusa Eucharystycznego uczestnicząc w Mszy św. i procesji.

GALERIA


BOŻE CIAŁO’ 2023

08  czerwca 2023 r., w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Kościół przeżywał wspaniały dzień uwielbienia Bożej obecności w Eucharystii - Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.
Jest to dzień odkrywania obecności Boga w naszym życiu, budowania swojej wiary oraz budowania swoją wiarą i postawą innych ludzi.
Głównej Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Zenon Małyszek, a homilię wygłosił ks. Michał Śliwka.
Tak to było w naszej parafii...
GALERIA


28.05.2023 r. - ROCZNICA I KOMUNII ŚW.

Zdecydowana większość spośród 66 dzieci, które przed rokiem w Uroczystość Trójcy Świętej przystąpiły w naszym kościele do Pierwszej Komunii św. powróciła na doroczne dziękczynienie w rocznicę tych pięknych wydarzeń. Dziękczynna Msza św. miała miejsce w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Niech kochający rodzice wskazują dziecim przykładem własnego życia "Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze..." 

GALERIA


NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Rozpoczął się miesiąc maj. Każdego dnia zapraszamy do modlitewnej więzi z naszą Matką i Królową, przez uczestnictwo w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele, w kaplicach, bądź przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach maryjnych.
Nabożeństwo majowe w kościele - codziennie po wieczorowej Mszy św. o g. 17.00 , a w niedziele o 15.45.
Zapraszamy.


03.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ MB KRÓLOWEJ POLSKI

Każdego roku 3. maja przeżywamy Uroczystość MB Królowej Polski. W tym roku była to również 232. rocznica Konstytucji 3. Maja.
Podczas Mszy św. o g. 10.30 w lokalnej społeczności modliliśmy się za Ojczyznę i rodaków przebywających na emigracji.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz Zenon Małyszek, a okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Rafał Bratos.
Po Mszy św. uroczystości przeniosły się na plac przy pałacu, a na zakończenie zostały złożone kwiaty przy Kamieniu Kościuszki w Garbowie.

GALERIA


23.04.2023 r. - ODPUST ŚW. WOJCIECHA

W niedzielę /23 kwietnia/ przeżywaliśmy odpust ku czci św. Wojciecha. Sumę odpustową celebrował ks. Zdzisław Szostak - Prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Procesję z darami ołtarza przygotowali w tym dniu mieszkańcy Borkowa, a obsługą procesji zajęli się druhowie z OSP Ożarów.
Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania dla pań z KGW z terenu parafii za uroczystą procesję eucharystyczną. 

GALERIA


POGRZEB ŚP. STANISŁAWA ZBIGNIEWA WÓJCIKA

19.04.2023 r. w Lublinie, w wieku 70 lat zmarł śp. Stanisław Zbigniew Wójcik, tata ks. Mateusza Wójcika, wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku /wcześniej wikariusza  parafii Garbów/.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie w poniedziałek /24.04 2023 r./ o g. 14.00. O g. 13.15 – wprowadzenie ciała i różaniec.

Złożenie ciała na cmentarzu komunalnym w Lublinie na Majdanku.


15.04.2023 r. - MSZA ŚW. NA CMENTARZU

Podtrzymując naszą parafialną tradycję, w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, gromadzimy sie na cmentarzu parafialnym, aby modlitwą obejmować zmarłych bliskich naszemu sercu. Chcemy wypraszać dla nich Boże Miłosierdzie.

Rozpoczynamy o g. 16.45 Nowenną do Miłosierdzia Bożego, następnie o g. 17.00 Msza św.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

GALERIA


WIELKANOC' 2023 r.

Wszystkim, którzy zaangażowali sie w przygotowanie przebiegu uroczystości Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Paschalnych, jak również wszystkim licznie uczestniczącym w przeżywaniu najważniejszych dla chrześcijan wydarzeń, składamy najserdeczniejsze słowa podziękowań.
"Bóg zapłać"

GALERIA


WIELKANOC’ 2023 r.

Z okazji Świąt Paschalnych prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia.
Niech Bóg Ojciec, który wskrzesił z martwych Jezusa, umacnia naszą miłość oraz buduje jedność i pokój. Mocni Jego darami, wydajmy Jego owoce i nieśmy całemu światu Radosną Nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa i zwycięstwie dobra nad złem.


02.04.2023 r. - NIEDZIELA  PALMOWA

Niedziela Palmowa przypada dokładnie siedem dni przed Wielkanocą i wspomina uroczysty, triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Obecnie Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Katolickim celebrację liturgii Wielkiego Tygodnia, czyli Misterium Paschalnego Jezusa Chrystusa – Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.
Nie ulega wątpliwości, że te wydarzenia wpłynęły na bieg historii świata.
Zdecydowały one o zbawieniu całej ludzkości. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa ukazują potęgę Bożej miłości.
Niedziela Palmowa ma nas przygotować do głębokiego przeżycia świętego czasu, w którym wspominamy te wydarzenia.

GALERIA


28-31.03.2023 r. – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W czterdziestodniowe przygotowanie do świąt paschalnych wpisuje się czas szczególny, jakim są rekolekcje. W tym roku przewodniczył im ks. Sylwester Brzozowski – Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. W rekolekcyjnym przesłaniu wskazywał na postaci świętych, którzy ze zmagań z przeciwnościami potrafili wyjść zwycięsko. Wskazywał na wiele analogii między ich, a naszymi czasami, sytuacjami, wydarzeniami...

W dniu zakończenia rekolekcji „na sześć dni przed Paschą”, wierni zostali namaszczeni olejkiem nardowym /jak Jezus w Betanii/, aby nieść innym „zapach świętości”.

GALERIA


24.03.2023 r. - DROGA KRZYŻOWA ULICAMI GARBOWA

Droga Krzyżowa sięga korzeniami starożytnej Jerozolimy, gdzie wierni odwiedzali miejsca męki Chrystusa i ją tam rozważali.
Wielką popularność zawdzięcza zakonowi franciszkanów, którzy w średniowieczu przenieśli do Kościoła zachodniego, ze względu na wiernych, którzy sami nie mogli pielgrzymować do Miasta Świętego. 
W Kościele katolickim w Polsce w Wielkim Poście odbywają się nabożeństwa pasyjne - Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. W dzisiejszej formie znane są od przełomu XVII i XVIII wieku. Ich celem jest pogłębienie wiary i nawrócenie.

GALERIA


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE' 2023

Od wtorku do piątku /28-31 marca 2023 r./ przeżywamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Duchowym przewodnikiem będzie dla nas ks. Sylwester Brzozowski – Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Niech nikomu z nas nie zabraknie dobrej woli, ani czasu na podjęcie tego daru, z którym Bóg wychodzi nam naprzeciw.

Zapraszamy.

PROGRAM REKOLEKCJI 


Wielki Post '2023

Liturgią Środy Popielcowej rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Msze św. w Środę Popielcową o godz. 7.00, 9.00 i 17.00 w kościele parafialnym.

Zachęcamy również wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
Droga Krzyżowa - w każdy piątek o godz. 16.00 i o godz. 19.00 – dla młodzieży i pracujących.
Gorzkie Żale - w każdą niedzielę - najpierw po Mszy św. o 10.30, a następnie o godz. 15.40 – przed Mszą św. wieczorową.
Zapraszamy.

GALERIA


02-10.09.2023 r. - PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE I DO CHORWACJI

W dniach 2-10 września 2023 r. nasza parafia organizuje 9-dniową pielgrzymkę do Medjugorie połączoną ze zwiedzaniem Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.
Wyjazd nie ma żadnych przejazdów nocnych.

Koszt: 2.250 zł.

Zapisy i szczegóły u ks. Proboszcza.

PROGRAM PIELGRZYMKI


15.01.2023 r. - SPOTKANIE OPŁATKOWE OAZY RODZIN

Wśród grup formacyjnych istniejących w naszej parafii funkcjonują Kręgi Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie. Oprócz spotkań typowo formacyjnych, uczestnicy gromadzą sie przy różnych okazjach, aby być ze sobą i tworzyć międzyludzkie więzi.
Taką okazją były spotkania opłatkowo-kolędowe przeżywane przez oazowiczów zarówno w wymiarze parafialnym, jak i ogólnodiecezjalnym. 

GALERIA


Koncert kolęd chóru Bas Canto.

15.01.2023 r. - KONCERT KOLĘD

Zapraszamy na koncert kolęd chóru męskiego Bas Canto.
W najbliższą niedzielę, 15 stycznia 2023 r. o godz. 10.30 w kościele parafialnym. 

GALERIA


06.06.2023 r. - ORSZAK TRZECH KRÓLI

6 stycznia 2023 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego przeszedł po raz szósty ulicami Garbowa Orszak Trzech Króli.

Wszystko rozpoczęło się przy domu Sióstr Salezjanek o g. 10.15, aby dopowadzić ludzi, jak niegdyś gwiazda doprowadziła Mędrców, na spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznego Orszaku. 

GALERIA


08.01.2023 r. - OPŁATEK PARAFIALNY

Na 8 stycznia 2023 r. została wyznaczona data zaprzysiężenia nowowybranej Rady Parafialnej.
Po tym uroczystym akcie, który dokonał się podczas Mszy św. o g. 10.30, rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla Rady Parafialnej i różnych grup funkcjonujących w naszej parafii.
Jest to okazja do podziękowania za całoroczną posługę na rzecz naszej parafii. 

GALERIA


Boże Narodzenie '2022

Uroczystość Narodzenia Pańskiego chętnie przeżywamy jako święta najbardziej rodzinne. 
W naszej parafii zanim zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej, rano gromadzimy sie w kościele, aby modlić się za zmarłych, którzy w ostatnim roku /a także wcześniej/ odeszli z naszych rodzin.

O północy przybywamy na tzw. Pasterkę, aby wsłuchiwać się w anielskie orędzie z Betlejem.
A później dwa dni świętowania - najpierw w kościele, potem w rodzinnym gronie... 

GALERIA


REKOLEKCJE ADWENTOWE

Od wtorku do piątku /13-16 grudnia 2022 r./ będziemy przeżywali w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe. Duchowym przewodnikiem będzie dla nas ks. Dariusz Jaworski – wieloletni misjonarz, a obecnie proboszcz w Lublinie. Niech nikomu z nas nie zabraknie dobrej woli, ani czasu na podjęcie tego daru, z którym Bóg wychodzi nam naprzeciw. 

Zapraszamy.

GALERIA


 

 Uroczystości pogrzebowe ks. kan. Stanisława Wąsika

 Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych ks. kan. Stanisława Wąsika: za obecność, szacunek okazany zmarłemu oraz za modlitwę.
Do tej pory w intencji śp. ks. Stanisława zostały zamówione 63 Msze św. oraz 3 gregorianki. Ponadto od uczestników pogrzebu będzie 47 intencji mszalnych – 30 odprawimy jako kolejną Mszę św. gregoriańską, a pozostałe 17 zostaną zapisane w dalszych miesiącach.

Zapraszamy do dalszej wspólnej modlitwy. 

GALERIA


Śp. Ks. Kan. Stanisław Wąsik /1938-2022/

Dnia 19 listopada 2022 r. w szpitalu w Lublinie zmarł w wieku 84 lat ks. kan. Stanisław Wąsik – wieloletni proboszcz naszej parafii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele w Garbowie:
- środa /23 listopada/         - g. 16.30 Różaniec
                                             - g. 17.00 Msza św. żałobna

- czwartek /24 listopada/   - g. 12.30 Różaniec
                                             - g. 13.00 Msza św. pogrzebowa

   ...Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei…


Ognisko Patriotyczne '2022
W 1918 r., po 123 latach zaborów Polska mogła w końcu odetchnąć i zaznać upragnionej wolności. Nasz naród stał się całkowicie wolny i niepodległy.
Obchodzone co roku Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia ten wielki sukces, na który zapracowali nasi przodkowie.
W niedzielę /13 listopada/ spotkaliśmy się na Ognisku Patriotycznym, aby wspólnie świętować 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizatorem spotkania było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - "Filii Dei" Garbów oraz Parafia Przemienienia Pańskiego w Garbowie, a współorganizatorem Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie.
Dziękujemy organizatorom za trud przygotowania, w wszystkim uczestnikom za liczną obecność. 

GALERIA


11.11.2022 r. - Święto Niepodległości

W ogólnonarodowe świętowanie 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę włączyła się także nasza lokalna społeczność. 

Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. koncelebrowaną w naszym kościele. Udział wzięli przedstawiciele samorządowych władz powiatowych i gminnych, strażacy z PSP z Lublina, nasi druhowie z OSP, panie z KGW, chór parafialny, Garbowska Orkiestra Dęta, liczne poczty sztandarowe oraz wielu parafian. 
Po Mszy św. zostal poświęcony nowy samochód, który w ostatnim czasie otrzymała jednostka OSP w Garbowie.
Po przemarszu na plac przy Pomniku Niepodległości, nastąpiło oficjalne przekazanie samochodu strażakom. Następnie dzieci i pracownicy Sz. P. w Leścach wprowadzili nas w tematykę wydarzeń związanych z odzyskiwaniem niepodległości. Całość zakończyła się złożeniem kwiatów na Cmentarzu Wojennym w Garbowie oraz Cmentarzu Legionistów w Jastkowie.

GALERIA


 

Zapraszamy do wspólnej MODLITWY WYPOMINKOWEJ za zmarłych:

02 listopada /środa/: - 9.00 – BOGUCIN - cz. 1

- 10.30 – LEŚCE

- 12.00 – GARBÓW DOLNY I KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

- 17.00 – BOGUCIN - cz. 2

03 listopada /czwartek/:

- g. 17.00 – KOL. MIESIĄCE, KOL. POŁUDNIE I KOL. SŁONECZNA

04 listopada /piątek/:

- g. 17.00 – KOL. LIPY, DOMY NA OSIEDLU, DOMY ZA „Złotą Rybką”.

05 listopada /sobota/:

- g. 17.00 –  KOL. PÓŁNOC, MARIANKA

06 listopada /niedziela /:

   Odpust ku czci św. Leonarda

07 listopada /poniedziałek/:

- g. 17.00 – BLOKI

08 listopada /wtorek/:

- g. 17.00 – ŁUGÓW

09 listopada /środa/:

- g. 17.00 - KAROLIN

10 listopada /czwartek/:

- g. 17.00 - MIESIĄCE

11 listopada /piątek/: - g. 17.00 – za poległych w walce o wolną Polskę

13 listopada /niedziela /:

 - kaplice: Borków, Ożarów, Gutanów, Moszenki, Piotrowice, Wola P.

20 listopada /niedziela /:

- kaplice: Borków, Ożarów, Gutanów, Piotrowice, Wola P.

Przez cały listopad, gdy zmarli nie będą już wyczytywani imiennie, za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach, będziemy się również modlić każdego dnia po Mszy św. wieczorowej. 


 

06.11.2022 r. - Odpust św. Leonarda

6. listopada wspominamy w liturgii św. Leonarda z Limoges - pustelnika. Ten dzień jest przeżywany w naszej parafii jako uroczystość odpustową.
Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Jerzy Ćwik. Koncelebrowali Ks. Mirosław Sitarz - Prorektor KUL i Ks. Proboszcz Zenon Małyszek. 

GALERIA


02.11.2022 r. - Dzień Zaduszny

Drugi dzień listopadowych świąt jest poświęcony wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych.
Na ten dzień porządkujemy także stary garbowski cmentarz, aby stąpając po śladach wielowiekowej historii garbowszczyzny, modlić się za zmarłych.
Pierwszą formą modlitwy była procesja żałobna, a następnie Msza św. połączona z Wypominkami, którą sprawował Ks. Rafał Bratos. 

GALERIA


01.11.2022 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych

Każdego roku w uroczystość Wszystkich Świętych, oprócz Mszy św. sprawowanych w kościele, udajemy sie o g. 12.00 na cmentarz. Tak było również w tym roku.
Najpierw uczestniczyliśmy w procesji żałobnej, a późnie we Mszy św. Przewodniczył jej Ks. Proboszcz Zenon Małyszek, zaś homilię wygłosił ks. Józef Trąbka - Kapelan Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Lublinie. 

GALERIA


Uroczystość Wszystkich Świętych / Dzień Zaduszny

Pierwsze dni listopada są tradycyjnie poświęcone modlitwie za zmarłych. W tym czasie /od 01 do 08 listopada/ mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który jest darowaniem kar, jakie człowiek zaciąga poprzez grzechy. W te dni taki odpust możemy ofiarować za zmarłych, aby pomóc im w osiągnięciu nieba.
Warto z tego skorzystać, bo jest to wyraz naszej wspólnoty ze zmarłymi, którzy potrzebują naszej pomocy i wstawiennictwa wszystkich świętych.

Porządek Mszy św.:
01.11.2022 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – g. 9.00, 10.30, 12.00 /na nowym cmentarzu/, 16.00.
W tym dniu mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św., a nie tylko nawiedzić cmentarz!
02.11.2022 r. – DZIEŃ ZADUSZNY
– g. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 /na starym cmentarzu/, 17.00.


16.10.2022 r. - Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Dzisiaj Urząd Gminy Garbów zorganizował uroczystość obchodów jubileuszu Złotych Godów – 50. lecia pożycia małżeńskiego.
Podczas Mszy św. g. 10.30 w naszym kościele modliliśmy się się w intencji Jubilatów. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Proboszcz Zenon Małyszek.

O g. 12.00 rozpoczęły się dalsze uroczystości połączone z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

GALERIA


Zmarł ks. Franciszek Szaniawski

Dn. 03.10.2022 r. zmarł we Wrocławiu ks. Franciszek Szaniawski - brat ks. kapelana Tadeusza Szaniawskiego. Przeżył lat 80.
Pogrzeb odbędzie się w par. pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie /diec. siedlecka/ - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45w piątek /07.10.2022 r./ o godz. 12.00.

Śp. ks. Franciszka polecajmy w modlitwach Miłosiernemu Bogu.


Nabożeństwa różańcowe

Niebawem rozpocznie się październik - miesiąc różańcowy. Zapraszamy do codziennej wspólnej modlitwy różańcowej w kościele. 
Od poniedziałku do soboty różaniec po Mszy św. o g. 17.00, a w niedzielę - o g. 15.30. Dzieci zapraszamy szczególnie na środę z zachętą, aby wtedy włączały się do prowadzenia modlitwy. 
Różaniec w kaplicach - według ustaleń w każdej kaplicy.


Ks. Stanisław Wąsik

Ks. Senior powrócił już ze szpitala i przebywa na plebanii. Wciąż jednak jest daleki od swojej życiowej formy.
Dlatego wciąż pamiętamy o nim w modlitwie i prosimy o dalszą modlitwę w intencji ks. Stanisława - w intencji powrotu do zdrowia i pełni sił.


04.09.2022 r. - Pielgrzymka do Wąwolnicy

W uroczyste obchody 44. rocznicy koronacji Figury MB Kębelskiej włączyło się wielu naszych parafian. Część udała się na uroczystą wieczorną liturgię do Kębła. Kolejni pielgrzymowali pieszo, wychodząc w niedzielę /4 września/ o g. 5.00 z kościoła, aby po przejściu ok. 20 km stanąć na wąwolnickich błoniach i włączyć się w uroczystą celebrę Mszy św. Tym razem ok. 380 osób, wraz z ks. Proboszczem, podjęło trud pieszej pielgrzymki.
Wszystkim dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie.

GALERIA


01.09.2022 r. - Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

Początek września nieuchronnie zwiastuje zmierzch wakacyjnego odpoczynku i wzywa do podjęcia nowego trudu dalszego rozwoju.

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, dzieci i młodzież naszej parafii wraz z rodzicami i nauczycielami, zgromadzili sie w kościele na Mszy św. wypraszając Boże błogosławieństwo i piękne owoce dla tych starań.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rafał Bratos.

GALERIA


28.08.2022 r. - Gminno-Parafialne Dożynki.

Koniec sierpnia jest każdego roku okazją do wdzięczności Panu Bogu za zebrane plony.
W ostatnią niedzielę miesiąca dziękowaliśmy w naszym kościele za wszystkie owoce ludzkiego wysiłku i za tych wszystkich, którzy z uszanowaniem Bożych planów i zaleceń podejmują trud pracy na roli.
Mszy św. o g. 12.00 przewodniczył ks. proboszcz Zenon Małyszek. Koncelebrował również ks. Mateusz Wójcik – były nasz wikariusz, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

GALERIA


15.08.2022 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród wielu innych. Wystawiono tysiące świątyń pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. W ciągu wieków powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem: 1 męski (asumpcjoniści - Augustianie od Wniebowzięcia) i 7 żeńskich.

W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy.

A tak było u nas...

Galeria


SMAL W GARBOWIE

Wkrótce rozpoczyna się Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej - SMAL w Garbowie /18-21 sierpnia 2022 r./.
Rozpoczynamy w czwartek od g. 9.00!

Kto czuje się młodo, a jeszcze nie zgłosił swojego uczestnictwa, niech to czyni juz dzisiaj. Młodzież z naszej parafii zapisuje się bez żadnych opłat.

NIECH NAS BĘDZIE JAK NAJWIĘCEJ

PRZEJDŹ DO ZAPISÓW

PROGRAM SMALU

06.08.2022 r. - Odpust Przemienienia Pańskiego

W sobotę /6 sierpnia/ – Kościół przeżywał święto Przemienienia Pańskiego. W naszej parafii jest to  główny odpust parafialny - uroczystość całej parafii. Sumę odpustową o g. 12.00 odprawił były wikariusz garbowskiej parafii, a obecnie proboszcz par. Zakrzew – ks. kan. Mieczysław Fel. On również przez cały dzień pełnił posługę słowa.

We Mszy św. o g. 12.00 koncelebrował również: ks. prof. Marian Stasiak.

GALERIA


Zmarł śp. Marian Małyszek 

Dnia 04.07.2022 r. w wieku 91 lat odszedł do Pana śp. Marian Małyszek - mój tata. Pogrzeb odbył się dnia 09.07.2022 r. w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie /diec. zamojsko-lubaczowska/.

W imieniu całej mojej rodziny dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej: za obecność, modlitwę, Msze św. zamówione w intencji taty oraz za każdy okazany gest życzliwości.

"Bóg zapłać"

- ks. Zenon Małyszek

ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

W czwartek, 23 czerwca 2022 r., wspólnota naszej parafii zakończyła 8-dniowe uroczystości uwielbienia Boga w tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej. Dzień ten zakończył obchód Oktawy Bożego Ciała.

Na zakończenie zostały poświęcone wianki z kwiatów i ziół, a dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo.

GALERIA


WYNIKI KONKURSU

 

20 szczęśliwców wyłonionych drogą losowania to: 1. Agnieszka M. (A3-300) / 2. Agnieszka S. (A4-120) / 3. Emilia T. (A4-120) / 4. Andrzej W. (A3-300) / 5. Aneta K. (A4-120) / 6. Magda B. (A4-120) / 7. Daniel O. (A3-300) / 8. Magdalena M. (A3-300) / 9. Marta H. (A4-120) / 10. Karolina M. (A4-120) / 11. Marcin Ch. (A4-120) / 12. Małgorzata K. (A4-60) / 13. Jarek J. (A4-60) / 14. Mikołaj K. (A3-300) / 15. Monika S. (A3-300) / 16. Olga S. (A4-120) / 17. Katarzyna P. (A3-300) / 18. Bożena R. (A3-300) / 19. Weronika K. (A4-120) / 20. Justyna K. (A3-300)

Gratulujemy!

PS. Kto nie wygrał – nic straconego! Wkrótce kolejne szanse…

WYGRAJ GARBOWSKIE PUZZLE!

 

Co trzeba zrobić by 1 z 20 kompletów trafił w Twoje ręce?

Wystarczy wypełnić formularz konkursowy!

Konkurs trwa do 19 czerwca 2022 roku.

Ogłoszenie zwycięzców dzień później. Zapraszamy do zabawy.

 

Przejdź: Formularz konkursowy

BOŻE CIAŁO' 2022

16  czerwca 2022 r., w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Kościół przeżywał wspaniały dzień uwielbienia Bożej obecności w Eucharystii - Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.

Jest to dzień odkrywania obecności Boga w naszym życiu, budowania swojej wiary oraz budowania swoją wiarą i postawą innych ludzi.

Głównej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Paweł Watras – neoprezbiter pochodzący z parafii Piotrowice Małe. Koncelebrowali: ks. prof. Marian Stasiak, ks. kan. Stanisław Wąsik i ks. proboszcz Zenon Małyszek.

Tak to było w naszej parafii...

Galeria


KANCELARIA PARAFIALNA

Aby umożliwić wiernym i kapłanom udział we wspólnej modlitwie, w maju i czerwcu kancelaria parafialna będzie czynna po południu dopiero po zakończeniu nabożeństwa majowego lub czerwcowego.

JUBILEUSZ SIÓSTR SALEZJANEK

Wiadomość od Sióstr Salezjanek:

DRODZY PRZYJACIELE, RODZICE, BYLI WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ORATORIUM, SYMPATYCY ZGROMADZENIA SIÓSTR SALEZJANEK!

Rok 2022 to dla Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek) czas świętowania jubileuszu przybycia pierwszych Salezjanek do Polski i rozpoczęcia działalności wychowawczej i ewangelizacyjnej wśród najbardziej potrzebujących. Pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za ten dar przeszczepienia charyzmatu księdza Bosko na ziemię polską, a także nieco później na ziemię garbowską. Chcemy ten moment celebrować razem z Wami, dlatego zapraszamy Was 21 maja 2022 roku do rodzinnego świętowania, które mamy nadzieję stanie się również momentem do wspólnego dziękczynienia Bogu w tej intencji. Pragniemy, aby pamiątką po tym wydarzeniu była spisana Księga Wspomnień miejscowej ludności o doświadczeniach kontaktów z Siostrami Salezjankami na ziemi garbowskiej. Już dziś chcemy zaprosić Was do podzielenia się z nami wspomnieniami ze spotkania z Siostrami. Jeżeli spotkałaś/eś na swojej drodze siostrę Salezjankę, zapraszamy Cię do krótkiego podziękowania za tę osobę pisząc kilka słów o niej/o nich. Link do Księgi Wspomnień https://forms.gle/2ygzEkyABtMYqwf1A

03.05.2022 r. - UROCZYSTOŚĆ MB KRÓLOWEJ POLSKI

Każdego roku 3. maja przeżywamy Uroczystość MB Królowej Polski. W tym roku była to również 231. rocznica Konstytucji 3. Maja.
Podczas Mszy św. o g. 10.30 w lokalnej społeczności modliliśmy się za Ojczyznę i rodaków przebywających na emigracji.

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył Ks. Krzysztof Kwiatkowski – Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, a okolicznościowe kazanie nagrodzone oklaskami wygłosił Ks. prof. Marian Stasiak. W koncelebrze uczestniczył również Ks. Proboszcz Zenon Małyszek.

Po Mszy św. uroczystości przeniosły się na plac przy pałacu, a na zakończenie zostały złożone kwiaty przy Kamieniu Kościuszki w Garbowie. 

Galeria

25.04.2022 r. - ODPUST KU CZCI ŚW. WOJCIECHA

W poniedziałek /25 kwietnia/ przeżywaliśmy odpust ku czci św. Wojciecha.

Sumę odpustową celebrował ks. Jerzy Ćwik – Sędzia Sądu Metropolitalnego w Lublinie wraz z ks. prof. Marianem Stasiakiem, ks. Tadeuszem Szaniawskim - kapelanem Sióstr Salezjanek oraz ks. proboszczem Zenonem Małyszkiem.

Procesję z darami ołtarza przygotowali mieszkańcy Woli P. – Orlicza.

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania dla pań z KGW z terenu parafii za uroczystą procesję eucharystyczną.

Galeria

23.04.2022 r. - MSZA ŚW. NA CMENTARZU

Wzorem lat poprzednich w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia wierni naszej parafii oraz osoby związane z parafią Garbów zgromadziły się na cmentarzu, aby wypraszać radość zmartwychwstania dla swoich bliskich zmarłych.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rafał Bratos. Koncelebrował ks. prof. Marian Stasiak. 

GALERIA

TRIDUUM SACRUM 2022

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się w Kościele czas przeżywania najważniejszych tajemnic wiary związanych z odkupieniem ludzkości.

Jako wspólnota umiłowanych przez Boga, chcemy trwać przy Nim w tych ważnych dniach. 

Zapraszamy do uczestnictwa w liturgii, adoracji przy Ciemnicy oraz przy Grobie Pańskim, aby później móc doświadczyć radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa w dniu Wielkanocy.

Galeria

10.04.2022 r. - NIEDZIELA PALMOWA

Wielki Tydzień w Kościele otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. W tym dniu wspomina się uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające Go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu".

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

GALERIA