Menu

O projekcie

Projekt: „Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na obszarze parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie wraz z wystawami fotografii połączonymi z koncertami muzyczno-literackimi opartymi na motywach ludowych i religijnych”

 

Celem głównym operacji jest rozwój turystyki a także waloryzacja lokalnych zasobów kulturalnych, przyrodniczych i historycznych poprzez inwentaryzację przydrożnych kapliczek i krzyży, wydanie publikacji oraz organizację koncertów i wystaw. 

 

W ramach operacji zostaną wykonane działania: 

1. Zinwentaryzowanie kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie parafii Garbów – ustalenie lokalizacji kapliczek i krzyży przydrożnych (ok 120 szt.) sfotografowanie i sporządzenie wykazu obiektów z krótkim opisem, naniesienie punktów położenia na mapę. 

2. Przygotowanie dokumentacji w formie graficznej do wydruku publikacji: 

3. Organizacja wystaw fotograficznych kapliczek i krzyży spośród wybranych obiektów o najwyższych walorach artystycznych i historycznych. 

Wystawy tematyczne  organizowane w Kościele parafialnym w Garbowie 

- „Krzyże przydrożne” w marcu 2014r.

- „Kapliczki Maryjne” w maju 2014r. 

Organizacja koncertów organowo-wokalnych z udziałem artystów: wirtuozów sztuki organowej, śpiewaków solistów i chórów. 

-koncert pasyjny powiązany z wystawą „Krzyże przydrożne” 

-koncert „Chwalcie łąki umajone” powiązany z wystawą „Kapliczki Maryjne”  

-koncert „Panie dobry jak chleb” powiązany ze świętem plonów

-koncert pastorałek „W żłobie leży…”  

4. Przygotowanie i wydruk plakatów promujących projekt z informacją o współfinansowaniu operacji z programu PROW, LEADER, LGD KWL.

Działania w ramach projektu przyczynią się do zainteresowania i zwrócenia uwagi na ważny element kultu religijnego i historycznego jakim są kapliczki i krzyże wpisane na trwale w krajobraz polskiej wsi, a często niedostrzegane przez najbliższe otoczenie.

 

 

Operacja współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).


 

Zapytania ofertowe projekt inwentaryzacja kapliczek

Zapytania ofertowe do projektu „Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na obszarze parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie wraz z wystawami fotografii połączonymi z koncertami muzyczno-literackimi opartymi na motywach ludowych i religijnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w ramach małych projektów

Zapytanie ofertowe - występ chóru

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - występ chóru

Zapytanie ofertowe - koncerty organowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - koncerty organowe

Zapytanie ofertowe - koncerty wokalne

Załącznik nr 1 do - zapytania ofertowego - koncerty wokalne

Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja kapliczek

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - inwentaryzacja kapliczek

Ogłoszenie nr 4 - zarządzanie

Zapytania ofertowe - projekt „Renowacja okien witrażowych w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie”

Powrót