Menu

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła:
 
- urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła
 
- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
 
- chrystianizacja każdej dziedziny życia
 
- wspólny front apostolskiego działania Kościoła
 
- budowa Kościoła – nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości
 
- widzenie, ocenianie, działanie – w duchu Ewangelii
 
- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
- kształtowanie życia według zasad wiary
 
- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
 
- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
 
- apostolstwo indywidualne (KPK – apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)
 
- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
 
- szkoła życia społecznego
 
 
 
 
 
 
Hymn Akcji Katolickiej w Polsce
 
1. My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.
 
Ref.
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
 
My chcemy Boga!
My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)
 
2. My chcemy Boga w rodzin kole!
W troskach rodziców, dziatek snach!
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
Ref.
3. My chcemy Boga w naszym kraju!
Wśród starodawnych polskich strzech!
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
Ref.
4. My chcemy Boga w każdej chwili!
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.
Ref.
5. My chcemy Boga! Jego prawo,
Niech będzie naszym czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
Obierać dobre, gardzić złem!
Ref.
Według Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, wyd. 36, Opole 1980, s. 527.