Menu

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

               DZIEŃ PIERWSZY
Wstęp

R. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.V. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,V. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Rozważanie: Józefie święty, któremu Duch Święty objawił przez anioła tajem- nicę Wcielenia Bożego Syna, wstawiaj się za nami, by nas swoją łaską oświecał na drodze zbawienia, a zarazem naucz nas z łaską Ducha Świętego wiernie współpracować.Wstęp, rozważanie i Litanię do Świętego Józefa (na zakończenie) odmawia się w każdy dzień nowenny

 

DZIEŃ DRUGI

Rozważanie: Józefie święty, któryś wprawdzie bolał, nie mogąc w Betlejem znaleźć miejsca w gospodzie dla narodzenia się Jezusa, jednak zniosłeś to spo- kojnie z poddaniem się Bożej Opatrzności, naucz nas spokojnie znosić wszelkie przykrości.

 

DZIEŃ TRZECI

Rozważanie: Józefie święty, któryś z wielką czcią uwielbiał Boże Dziecię leżące w ubogim żłobie na sianie, naucz nas podobnie z czcią i wiarą uwielbiać Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

 

DZIEŃ CZWARTY

Rozważanie: Józefie święty, któryś się cieszył z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi oraz z pokornej wiary Mędrców składających królewskie dary obiecanemu Mesjaszowi, natchnij i nasze serca podobnie żywą wiarą w tajem- nice Jezusa, abyśmy je wyznawali nie tylko ustami, ale także i całym swoim życiem.

 

DZIEŃ PIĄTY

Rozważanie: Józefie święty, któryś ze spokojem ducha i ufnością w opiekę Bożą znosił trudy i przykrości wygnania, naucz nas za Twoim przykładem nie upadać na duchu wśród przeciwności i niepowodzeń, lecz czyniąc wszystko, co będzie w na- szej mocy, ufać Opatrzności, od której wszystko zależy.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Rozważanie: Józefie święty, któryś przez wiele lat mozolnie pracował przy prostym warsztacie w Nazarecie, aby zarobić na chleb dla Jezusa i Maryi, zapal nas podobną gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków, jak też naucz nas zadowolenia z tych zajęć, jakie nam przełożeni powierzą.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Rozważanie: Józefie święty, któryś z wiarą wpatrywał się w Jezusa i Jego cnoty sobie przyswajał, upodobnij serca nasze do Jego Boskiego Serca, abyśmy mogli powiedzieć o sobie z Apostołem: żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus.

 

DZIEŃ ÓSMY

Rozważanie: Józefie święty, któryś życie swoje święcie zakończył na rękach Jezusa i Maryi,  uproś  nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją bądź przy naszej śmierci, abyśmy w Wasze ręce mogli oddać duszę swoją z nadzieją wiecznego zbawienia.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Rozważanie: Józefie święty, któryś jako mąż sprawiedliwy, jako kochający Oblubieniec Maryi, jako obrońca i opiekun Jezusa, otrzymał w niebie szczegól- niejszą chwałą, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, abyś- my z Twoją pomocą święcie żyli i otrzymali życie wieczne.