Menu

„Wymiana nawierzchni placu przed kościołem...”

 

Tytuł projektu:

„Wymiana nawierzchni placu przed kościołem pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie z wytyczeniem 10 miejsc parkingowych i rewitalizacji otoczenia”

 

 

 

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

Działanie 4.1_413_313/322/323  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

 

Beneficjentem realizującym projekt była Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

 

Projekt rozpoczął się 26.03.2014 r. a  zakończył się 31.12.2014 r. Podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych w ramach  projektu dokonano wymiany nawierzchni placu przed kościołem parafialnym, w tym wykonano nawierzchnię z kostki granitowej i płyt granitowych oraz wytyczono 10 miejsc parkingowych oraz poddano rewitalizacji otocznie.

 

 

 

Stan po remoncie odzwierciedlają poniższe fotografie, liczymy że odnowiony teren będzie służył społeczności Gminy Garbów oraz licznie odwiedzających gości.

                                 


Wymiana nawierzchni placu przed kościołem

Powrót