Menu

Garbowska Orkiestra Dęta

 

 

Parafia realizowała projekt pn. Zakup instrumentów w celu utworzenia Garbowskiej Orkiestry Dętej w ramach umowy nr 02243-6930-UM0343859/13

 

W ramach operacji:

1. Przeprowadzono akcję informacyjno-promocyjna o projekcie i naborze do orkiestry poprzez:

-Ogłoszenia parafialne, informacje na stronie internetowej: parafii, ulotki informacyjne w szkołach, artykuły w lokalnej gazecie "Głos Garbowa" Wszystkie informacje i ulotki zawierały logotypy UE, PROW, LGD,LEADER oraz informację o współfinansowaniu z UE.

2. Odbyły się Przesłuchania kandydatów na członków orkiestry.

3. Zakupiono instrumenty dęte blaszane i dęte drewniane – 21 szt. Są przechowywane w siedzibie beneficjenta.

4. Nowo powstała orkiestra podczas trwania projektu wystąpiła 4 razy – rejestr koncertów. W okresie trwałości pr. ,orkiestra będzie występować min 8 razy w ciągu roku, podczas świąt parafialnych i uroczystości gminnych, wszystkie występy będą zapisywane w rejestrze koncertów - dokumentującym występy:

- Odpust św Leonarda, Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

- koncert Karnawałowy dla seniora – styczeń, Święto 3 Maja, odpust Św Wojciecha, Festyn Rodzinny, Dożynki, Rocznica wybuchu II wojny światowej

 

 

 Garbowska Orkiestra Dęta powstała w ramach operacji pn. Zakup instrumentów w celu utworzenia Garbowskiej Orkiestry Dętej współfinansowanej z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, Oś Priorytetowa 4, LEADER, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów.