Menu

SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA

Infotmacje dotyczące Chrztu Świętego:

 

Chrzty zazwyczaj odbywają się w drugą i ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 10.30.

 

Dokumenty potrzebne do spisania Aktu Chrztu (Spisanie możliwe jest w tygodniu poprzedzającym chrzest)

- Akt urodzenia osoby przystępującej do chrztu

- Dla osób spoza parafii – Zgoda proboszcza parafii zamieszkania na chrzest w naszym kościele

Dane Rodziców oraz Chrzestnych potrzebne do spisania Aktu Chrztu (imiona, nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania)

 

Zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych

- Osoby spoza naszej parafii odbierają je w kancelarii parafii aktualnego zamieszkania (z podpisem poświadczającym spowiedź)

- Osoby mieszkające aktualnie na terenie naszej parafii otrzymują stosowne zaświadczenie w tutejszej kancelarii

 

Przypominamy, że Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być osoby:

- niepraktykujące lub praktykujące niesystematycznie;

- pozostające w cywilnych związkach małżeńskich lub w wolnych związkach;

- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej w niej podczas edukacji szkolnej.

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej:
 
I Komunia odbywa się w naszej parafii zazwyczaj w Niedzielę Trójcy Świętej podczas Mszy świętej o godzinie 10.30.
  
Potrzebne dokumenty:
- Akt Chrztu (dla osób ochrzczonych poza tą parafią)
- zgoda proboszcza (dla osób mieszkających poza tą parafią)

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

 

                             SAKRAMENT BIERZMOWANIA 11 V 2024 godz. 17.00

 

Szafarz Sakramentu: bp Adam Bab, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej

 

ROZMOWA PODSUMOWUJĄCA CZAS PRZYGOTOWAŃ

Terminy*

22 IV /pn./ - od godz. 18.25

24 IV /czw/ - od godz. 18.25

 

* Osoby, które nie zapisały się proszone są o kontakt: sliwkamich@gmail.com

 

Zagadnienia do rozmowy podsumowującej czas przygotowań

A. Pytanie wejściowe: dialog z biskupem podczas Bierzmowania (indeks, cała strona 28).

B. Rozmowa podsumowująca czas przygotowań

C. Modlitwy: 1. Ojcze nasz / 2. Zdrowaś Mario / 3. Dary Ducha Świętego / 4. Dekalog / 5. Skład Apostolski / 6. Przykazania kościelne / 7. Sakramenty / 8. Modlitwa do św. Michała Archanioła / 9. Aniele Boży / 10. Chwała na wysokości Bogu / 11. Stacje drogi krzyżowej / 12. Tajemnice różańca / 13. Prawdy wiary / 14. Akt wiary / 15. Akt nadziei / 16. Akt żalu / 17. Akt miłości / 18. Grzechy główne / 19. Warunki sakramentu pokuty / 20. Chwała Ojcu.

D. Informacje o Patronie, którego obierzesz przy Bierzmowaniu.

 

Inne informacje

Rozmowa odbywa się w obecności dorosłego opiekuna Kandydata.

Podczas spotkania należy podać księdzu wybrane imię oraz imię i nazwisko świadka bierzmowania oraz posiadać indeks.

 

Przejdź do podstrony: http://www.garbow.parafia.info.pl/?p=main&what=224 

Informacje dotyczące Sakramentu Małżeństwa:
 
Potrzebne dokumenty
- Aktualne Świadectwo Chrztu do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (z adnotacją o Bierzmowaniu, ważne sześć miesięcy)
- Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie jest odnotowane w Świadectwie Chrztu)
- Dowód osobisty
- Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez USC (dotyczy osób niezwiązanych małżeństwem cywilnym, ważne sześć miesięcy)
- Akt małżeństwa cywilnego (dotyczy osób związanych małżeństwem cywilnym)
- Zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich wraz z podpisami poświadczającymi spotkania w Poradni Rodzinnej oraz spowiedziach przedślubnych (należy dostarczyć podczas spisywania aktu małżeństwa)
- Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych (dotyczy osoby spoza naszej parafii, należy dostarczyć podczas spisywania aktu małżeństwa)
- Dla par spoza parafii – zgoda proboszcza parafii zamieszkania na ślub naszym kościele
 
Zapowiedzi przedślubne
- Zapowiedzi w naszej parafii wygłaszane są przez dwie kolejne niedziele
- Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi wystawiamy po spisaniu protokołu przedślubnego (dotyczy osób mieszkających poza parafią)
- Zapowiedzi osób mieszkających na terenie naszej parafii wygłaszane są bezpośrednio po spisaniu protokołu przedślubnego
 
Spotkania w kancelarii
- Spisanie protokołu przedślubnego (najpóźniej 3 miesiące przed ślubem)
- Spisanie aktu małżeństwa (robocze dni tygodnia bezpośrednio poprzedzające ślub)
 
Nauki przedmałżeńskie
- W naszej parafii nauki przedmałżeńskie odbywają się dwa razy w roku. Jest to cykl pięciu kolejnych sobót. Pierwszy termin nauk to druga połowa listopada. Wiosną spotkania odbywają się 
w Wielkim Poście
 
Przedślubny dzień skupienia
- W naszym kościele przedślubny dzień skupienia to 13 dzień miesiąca – Nabożeństwo Fatimskie. Jeżeli data ta przypada od poniedziałku do soboty, Msza święta rozpoczyna się o godz. 19.00. Niedzielne nabożeństwo rozpoczyna się o godzinie 16.00
 
Kościelny / Organista
- Kościelny informowany jest przez księży o dacie i godzinie ślubu
- Każda z par indywidualnie zgłasza termin i godzinę ślubu Organiście
 
Obsługa Foto/Video uroczystości
- Fotograf bądź kamerzysta powinien posiadać ważną legitymację, poświadczającą ukończenie odpowiedniego kursu oraz zgłosić się do zakrystii przed rozpoczęciem Mszy świętej
 
Dekoracja i wystrój kościoła
- Zachęcamy by pary biorące ślub tego samego dnia, wspólnie przystroiły kościół
- Prosimy uwrażliwić gości by po ślubie nie zaśmiecać terenu wokół kościoła wystrzelonymi konfetti 

Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany:

- niedziele i święta – podczas każdej Mszy św.
- dni powszednie 15 min przed każdą Mszą św. (tzn. 6.45, 7.15, 16.45)
- I Piątek miesiąca – 16.30
- I Sobota miesiąca – 8.30

Informacje dotyczące sakramentu namaszczenia chorych:

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa: "Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie."

 

W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia chorych udzielamy w każdej chwili.

 Informacje dotyczące pogrzebu katolickiego:

 

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci), pogrzeb dziecka ochrzczonego lub nieochrzczonego.

 

Potrzebne dokumenty:

- karta zgonu (część dla administarcji cmentarza) i akt zgonu z USC

- ewentualne zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej)

- informację o zmarłym, jeśli mieszkał na terenie innej parafii (wystawioną przez właściwego ks. proboszcza).

 

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

 

Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

- Msza św. w 30 dzień po śmierci

- Msza św. w rocznicę śmierci

- Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)

-  „Wypominki” w listopadzie

 

W Wigilię Niedzieli Miłosierdzia na cmentarzu parafialnym odprawiana jest Msza św. o godz. 17.00 za wszystkich zmarłych tu spoczywających.

 

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.