Menu

CMENTARZ PARAFIALNY W GARBOWIE

META KODU QR TABLICY:

CMENTARZ PARAFIALNY W GARBOWIE

 

„I nie umiera ten kto trwa w pamięci i w sercach żywych”
Karol Wojtyła

 

Cmentarz grzebalny parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie został założony w 1923 r., po zamknięciu dla pochówku poprzedniego, zwanego „Starym cmentarzem”, położonym obecnie przy ul. Słonecznej. 

Centralne miejsce uroczystości na cmentarzu stanowi krzyż i ołtarz, pod którym złożono doczesne szczątki, pochowane wcześniej pod starym kościołem pw. św. Wojciecha. Najstarsza część cmentarza znajduje się od strony zachodniej obok Domu Sióstr Salezjanek. W 1947 r. parafia dokupiła dodatkowo 1,5 ha ziemi, a później poszerzono teren cmentarza po raz kolejny. 

Cmentarz kryje miejsca pochówku wielu ludzi związanych z ziemią garbowską: 

- ks. proboszcz Stanisław Abramowicz – budowniczy kościoła (+1934) 

- ks. proboszcz Dominik Przyłuski (+1942) 

- ks. proboszcz Piotr Stokrocki (+1966) 

- ks. proboszcz Ignacy Walczak (+2003) 

- ks. Stanisław Grzegorczyk - rodak (+1983) 

- ks. Tadeusz Flis – rodak (+2007) 

- ks. Kazimierz Staniak - rodak (+2008) 

- siostry Salezjanki 

           Tu spoczywają nieznani żołnierze polegli w czasie II wojny światowej, mieszkańcy Garbowa rozstrzelani przez niemieckiego okupanta w zbiorowej egzekucji, ofiary pacyfikacji Kolonii Bogucin, pochowana jest żydowska rodzina Morelów i ofiary hitlerowskich wysiedleń.  Znajdziemy też symboliczne groby ofiar Majdanka, Katynia, powstańca warszawskiego i więźnia niemieckiego obozu jenieckiego. 

Na tej garbowskiej nekropolii spoczywają nauczyciele, lekarze, farmaceuci, artyści i wielu zasłużonych parafian i rodaków. 

W pamięci mieszkańców Garbowa zachowało się pięć miejsc pochówku zmarłych. 

* Jedno z nich, to cmentarz przykościelny - wokół dawnego kościoła pw. św. Wojciecha tzw. „Kościelisko” z pozostałą ceglaną fasadą spalonego kościoła. 

* Tzw. Stary Garbowski Cmentarz – przy ul. Słonecznej 

* Dawny cmentarz na miejscu dzisiejszego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego – Zapis z „Kroniki Parafialnej”: „Wpół kilometra drogi na wschód od dzisiejszego cmentarza, (mowa o obecnym Starym Cmentarzu) znajduje się dawny cmentarz grzebalny, wielkość czterechset prętów, otoczony rowami i wysokim wałem. Na tym cmentarzu stoją trzy stare i wielkie lipy. Miejscowe podanie niesie, że na jednej z tych lip objawił się św. Leonard”. 

* Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej przy ul. Stawowej w Garbowie. 

 

        Cmentarz jest miejscem uświęconym. Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca świętego oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce wszystkich przebywających na terenie cmentarza.