Menu

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego ul. Krakowskie Przedmieście 27, 21-080 Garbów

 

ogłasza przetarg na

 

wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja Kościoła parafialnego, Organistówki i Domu Parafialnego w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

 

Zamówienie dotyczy Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Kościoła parafialnego, Organistówki i Domu Parafialnego w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: http://www.garbow.parafia.info.pl/

 

Termin realizacji: 31.05.2025 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2023 r. o godz. 15:00.

 

Sposób składania ofert: - elektronicznie: drogą elektroniczną na e-mail: z.malyszek@diecezja.lublin.pl - pisemnie: osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego - ul. Krakowskie Przedmieście 27, 21-080 Garbów, kancelaria.

 

ZAŁĄCZNIKI