Menu

 

Remont kościoła – od Bożego Ciała:
- trwa wiercenie studni – pozostało już tylko 5 otworów do wykonania
- zakończono piaskowanie wieży zachodniej – trwa uzupełnianie ubytków
- trwa okuwanie gzymsów blachą miedzianą
- wewnątrz kościoła położono folię izolacyjną i warstwę 10 cm izolacyjnego styroduru na ponad 3/4 powierzchni kościoła

- rozpoczęto montaż rur do ogrzewania podłogowego w kościele.


Galeria - Aktualizacja z dnia 25 Czerwca 2011r.Remont kościoła:
- ukończono wiercenie studni – wykonano 32 odwierty na łączną głębokość ponad 1 600 m.
- są wykonywane 2-metrowe wykopy na położenie rur prowadzących od studni do kotłowni
- przygotowano kotłownię na pompy ciepła
- uzupełniono ubytki w posadzce, która zostaje w starym prezbiterium
- wewnątrz trwa montaż rur do ogrzewania podłogowego w kościele – jest już wykonana instalacja we wschodniej nawie kościoła i rozpoczęta w nawie głównej /w samej nawie bocznej zmontowano ok. 1 km rur/.
- wciąż trwają prace przy elewacji i obróbkach blacharskich.
Z mniej przyjemnych informacji:
 otrzymaliśmy pierwsze faktury do zapłaty w najbliższym czasie, na kwotę prawie 1 300 000 zł, z czego udział parafii /30 %/, to prawie 400 000 zł.

Galeria - Aktualizacja z dnia 2 Lipca 2011r.


Remont kościoła:
- zakończono montaż rur do ogrzewania podłogowego w kościele. Trwa ciśnieniowa próba szczelności połączeń, a następnie – zaraz po niedzieli - na całej powierzchni kościoła będzie wylewana kolejna warstwa betonu.
- mimo deszczowej pogody podłączono wszystkie odwierty do specjalnych studzienek, a te podłączono już do kotłowni. Wykopy zostały już zasypane ziemią. Do zabezpieczenia i zasypania pozostają jeszcze studzienki.
- trwają prace stolarskie przy drewnianych żaluzjach na wysokości dzwonów – wymieniane są zniszczone elementy.
- wciąż trwają prace przy obróbkach blacharskich

- przez cały czas są uzupełniane zniszczone cegły i spoiny w elewacji.

Galeria - Aktualizacja z dnia 9 Lipca 2011r.


- zakończono zabezpieczanie i zasypywanie studzienek łączących odwierty
- trwa wykonywanie kolejnej warstwy w kościele /tym razem na instalację ogrzewania podłogowego jest kładziona 12-cm warstwa betonu wraz ze zbrojeniem/. Do dziś zalano ok. 2/3 całej powierzchni.
- wciąż są pokrywane blachą miedzianą gzymsy na wieży.
- są wymieniane i konserwowane drewniane elementy konstrukcyjne i deski w żaluzjach na wysokości dzwonów.
- przez cały czas są uzupełniane zniszczone cegły i spoiny w elewacji.
- są naprawiane ubytki w ścianach wewnątrz kościoła.

  Galeria - Aktualizacja z dnia 15 Lipca 2011 r.


Remont kościoła – przez cały tydzień kontynuowano rozpoczęte wcześniej prace:
- wszystkie okna nad chórem są przygotowywane do wymiany szyb /oczywiście nie chodzi o szyby witrażowe/.
- trwa piaskowanie – usuwanie warstwy olejnej farby z lamperii /zostało oczyszczone ok. 2/3 całości/.
- wciąż są pokrywane blachą miedzianą parapety okienne i gzymsy na wieży.
- w dalszym ciągu są wymieniane i konserwowane drewniane elementy konstrukcyjne i deski w żaluzjach /trwają prace przy czwartej – pozostało jeszcze 12 szt./
- przez cały czas dwie ekipy uzupełniają i wymieniają zniszczone cegły i spoiny w elewacji.

Od poniedziałku rozpoczynamy dodatkowo czyszczenie cegły na filarach i sklepieniach wewnątrz kościoła.

Galeria - Aktualizacja z dnia 30 lipca 2011r.Remont kościoła:
- wszystkie ramy okien nad chórem są już oczyszczone i pomalowane
- zakończono usuwanie warstwy olejnej farby z lamperii
- trwa piaskowanie czyli czyszczenie wszystkich elementów ceglanych wewnątrz kościoła /z tym wiąże się największy kurz w kościele/ - tak będzie do czwartku
- alpiniści naprawili zniszczoną blachę i uzupełnili dziury w blasze na wieży zachodniej w najwyższej części /ponad rusztowaniami/

 - dalszych prac nie wymieniam po raz kolejny szczegółowo - one wciąż trwają /pokrywane blachą miedzianą, żaluzje, naprawa elewacji/.

Galeria - Aktualizacja z dnia 6 sierpnia 2011r.Remont kościoła:
- niemal zakończono czyszczenie wszystkich elementów ceglanych wewnątrz kościoła – zostało jeszcze kilka godzin pracy, ale czekamy na odpowiednie rusztowania, aby sięgnąć do tych miejsc.
- wyrównano powierzchnię w miejscu dawnych lamperii na ścianach i na filarach
- przywieziono i ustawiono część rusztowań wewnątrz kościoła
- rozpoczęto oczyszczenie ścian wewnętrznych kościoła z dotychczasowych warstw farby, które w wielu miejscach się łuszczą

 - wciąż trwają dotychczasowe prace /pokrywane blachą miedzianą, drewniane żaluzje, naprawa elewacji zewnętrznej/.

Galeria - Aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2011r.- przywieziono i ustawiono dalszą część rusztowań wewnątrz kościoła
- trwa usuwanie dotychczasowych warstw farby ze ścian wewnętrznych i sklepienia kościoła /oczyszczono ok. połowy powierzchni/
- trwa uzupełnianie ubytków w ścianach przed malowaniem wewnątrz kościoła
- wciąż trwają dotychczasowe prace /pokrywane blachą miedzianą, drewniane żaluzje, naprawa elewacji zewnętrznej/.
- rozpoczęto montaż instalacji i pomp ciepła w kotłowni.

  Galeria - Aktualizacja z dnia 20 sierpnia 2011r.


- zakończono piaskowanie cegieł na filarach i sklepieniach krzyżowo-żebrowych
- oczyszczono całe sklepienie kościoła i uzupełniono ubytki
- trwa usuwanie starych warstw farby i uzupełnianie ubytków na ścianach wewnętrznych kościoła
- rozpoczęto przygotowania do naprawy przegniłych drewnianych elementów konstrukcyjnych na wieży kościoła

- wciąż trwają dotychczasowe prace /pokrywane blachą miedzianą, drewniane żaluzje, naprawa  elewacji zewnętrznej – do środy jedna wieża będzie już ukończona/.
- zakończono montaż instalacji i pomp ciepła w kotłowni – pozostało doprowadzenie i podłączenie prądu do kotłowni /na razie zmagamy się z biurokracją m. in. w tej kwestii/.
- rozpoczęto malowanie ścian kościoła

- korzystając z tego, że kościół jest strzeżony 24 godz. na dobę, rozpoczęliśmy dodatkowo renowację drzwi w kościele, bo później nie byłoby to takie proste zdjąć drzwi na tydzień, lub więcej i zostawić kościół otwarty.

  Galeria - Aktualizacja z dnia 27 sierpnia 2011r.

Remont kościoła:
- wstawiono szyby kompaktowe w oknach zachodniej wieży
- założono siatki zabezpieczające przed ptakami w zachodniej wieży
- naprawiono drewniane elementy konstrukcyjne we wschodniej wieży kościoła
- naprawiono większość pękniętych blach na wschodniej wieży
- zamontowano instalację odgromową na obu wieżach i na sygnaturce kościoła
- niemal zakończono impregnację filarów i wszystkich elementów ceglanych w kościele
- trwa czyszczenie drzwi i futryn

- pomalowano już sporą część sufitu i ścian wewnątrz kościoła.

Galeria - Aktualizacja z dnia 10 września 2011r.Remont kościoła:
- wstawiono szyby zespolone w oknach wschodniej wieży
- pomalowano już cały sufit
- trwa malowanie ścian kościoła /do końca pozostało ok. 1/5 całości/
- zdemontowano rusztowania wewnątrz kościoła tam, gdzie już ściany są pomalowane.
- oczyszczono od wewnątrz wszystkie witraże
- trwa czyszczenie drzwi i futryn, wymiana żaluzji we wschodniej wieży, okuwanie gzymsów na wschodniej wieży.

- w tym tygodniu rozpoczniemy już układanie posadzki.

Galeria - Aktualizacja z dnia 17 września 2011r.Remont kościoła:
- rozpoczęto naprawę bardzo zniszczonego krzyża na szczycie frontonu /nad wejściem głównym/
- zakończona malowanie ścian kościoła – pozostała dolna lamperia
- zdemontowano wszystkie rusztowania wewnątrz kościoła
- oczyszczono ołtarz główny, jeden ołtarz boczny, ambonę i chrzcielnicę
- położono granitowe stopnice w nowym prezbiterium
- rozpoczęto układanie posadzki
- zabezpieczano cegły we wschodniej wieży przed wchłanianiem wody

- trwa renowacja drzwi, wymiana żaluzji we wschodniej wieży, okuwanie gzymsów na wschodniej wieży.

Galeria - Aktualizacja z dnia 24 Września 2011r.
Remont kościoła:
- trwa układanie nowej posadzki. Nowe prezbiterium i ok. połowa powierzchni kościoła ma już nową posadzkę
- wykonano nowe przyłącze elektryczne, które będzie zasilać kotłownię z pompami ciepła
- napełniono glikolem całą instalację grzewczą
- rozpoczęto montowanie zabytkowej ambony, która była przeniesiona na czas remontu
- zakończono wymianę drewnianych żaluzji we wschodniej wieży
- powróciły już wyremontowane drzwi wejściowe do kościoła – główne i boczne
- mocno zaawansowany jest remont popękanych obu krzyży nad wejściem głównym do kościoła

- trwa renowacja pozostałych drzwi i okuwanie gzymsów nad wejściem głównym do kościoła.

Galeria - Aktualizacja z dnia 1 Października 2011r.


Remont kościoła:
- zakończono układanie nowej posadzki w kościele - do wykonania pozostała już tylko niewielka część cokołów i fugi
- wyremontowano i zabezpieczono oba popękane krzyże nad wejściem głównym do kościoła
- odrestaurowano figurę Chrystusa nad wejściem głównym do kościoła
- docieplono wełną mineralną sklepienie nad całym kościołem
- zakończono okuwanie gzymsów nad wejściem głównym do kościoła

- zdemontowano rusztowania zewnętrzne przy wieży zachodniej oraz rozpoczęto demontaż pozostałych rusztowań.

Galeria - Aktualizacja z dnia 8 Października 2011r.Remont kościoła:
- zakończono prace związane z podłączeniem prądu do nowej kotłowni
- zostało uruchomione centralne ogrzewanie w kościele /GRZEJE!/
- zakończono układanie cokołów wokół ścian i filarów w kościele
- zakończono malowanie zakrystii wschodniej i we wszystkich kruchtach. Trwają prace w zakrystii zachodniej
- na nowo uruchomiono dzwony i organy
- jest montowany osprzęt elektryczny /kinkiety, lampy, gniazdka.../
- jeden rząd ławek został już na nowo zamontowany w kościele
- zakończono montaż ambony
- rozpoczęto wykonywanie podjazdu dla niepełnosprawnych
 
Galeria
- Aktualizacja z dnia 15 Października 2011r.